Cevaplar

2012-10-18T19:28:28+03:00

Yalnızca akademik çalışmalarda değil, bilgi paylaşımı amacıyla kamusal ortama sunulan her türlü yazılı ve sözlü çalışmada yararlanılan kaynakları eksiksiz olarak belirtmek, hukuki ve ahlaki yükümlülüklerdir. Bilginin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması, yayılması, düzeltilmesi, geliştirilmesi ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için çalışmaların sorumluluğunun bireysel olarak üstlenilmesi, bunun için de öncelikle, diğer bilgi üreticilerinin hakkının verilmesi gerekir.

Yararlanılan kaynakların belli bir düzen içinde belirtilmesi için farklı disiplinlerin gereksinimlerini karşılayan birçok uluslararası standart geliştirilmiştir. Bunlar arasında görünüş özellikleri açısından önemli farklılıklar vardır; ancak hepsinde temel ve ortak olan bir ilke vardır: kaynağın yazarının, başlığının, yayın bilgisinin, tarihinin ve sayfa numaralarının eksiksiz olarak belirtilmesi. Dolayısıyla, mevcut uluslararası kaynak gösterme kurallarından herhangi birini doğru kullanmayı öğrenen bir araştırmacı, o standarttan başka bir standarda kolaylıkla geçiş yapabilir. Tehlikeli olan ise, kamusal ortamda bilgi paylaşan çalışmalarda hiçbir standarda bağlı kalmamak, kaynak sunumunu ihmal etmek ya da kaynakları gelişigüzel sunmaktır.

Kullanılan kaynakların sunumu konusunda iki temel yaklaşım vardır: dipnot ya da sonnotlarda sunumu; kaynakçada sunumu. Türk Dili Birimi’nce yönlendirilen çalışmalarda, metin içinde kısa göndermeler yapılan kaynakların kaynakçada topluca sunumu temel alınmıştır. Bu konuda sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA (American Psychological Association) yöntemi ile dil ve edebiyat alanında yaygın olarak kulanılan MLA (Modern Language Association) yöntemlerinin temelleri öğretilmekte ve çalışmalarda uygulanması beklenmektedir (ikinci yöntem yalnızca Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün öğrencileri tarafından kullanılacaktır).

Her iki yöntemin de iki temel öğesi bulunur: metin içinde kaynaklara kısa göndermeler yapmak ve metin sonunda kaynak bilgilerinin ayrıntılarını veren bir kaynakça düzenlemek. Metin içinde gönderme yapılan kaynakların kaynakçada eksiksiz olarak yer alması, kullanılmayan kaynakların ise yer almaması gerekir. Bu konudaki eksiklik ve fazlalıklar çalışmanın özensizliğini gösterir. APA ve MLA yöntemleri konusunda aşağıda verilen temel bilgiler, Türk Dili Birimi’nin sitesinde yer alan Anlatımın Temelleri sayfasındaki 
Alıntılama ve Kaynak Gösterme maddesinde belirtilenler göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır

0
2012-10-18T19:30:04+03:00

yayararlanılan kaynaklar çalışmanın neresinde gösterilicek?

kaynaklarla ilgili ne kadar bilgi aktarılacak?

bu bilgi nasıl sunulacak?

0