Cevaplar

2012-10-18T19:36:10+03:00

BAKARA SÛRESİ
(196) Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin.

0
2012-10-18T19:36:19+03:00

Ünlü şair  tarafından yazılmış, epik bir şiirdir.

İsminin de belirttiği üzere teması Osmanlı İmparatorluğu tarafından görevlendirilen Akıncı atlı birlikleridir. Şiirin yapısı ve sözcük seçimi çoşkulu bir hava yaratmaktadır ama dokuz ve onuncu mısralar bu genel duruma ters düşmektedir.

Şair mefulü mefailü mefailü feilün şeklindeki aruz veznini benimsemiş olsada günümüz Türkçesine daha yakın sözcük seçimi şiire modern bir hava katmaktadır. Şiir ikişerli gruplanmış oniki mısradan oluşmaktadır.

 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Şiirin bu iki mısrasında akıncıların bin atlıdan oluştuğunu. Çocukların oyun oynarken nasıl zevk alıyorlarsa, akıncılarda akın yaparken aynı zev ki aldıklarını açıklamış.
 Karşılarında çok kalabalık bir ordu olduğunu Dev gibi demekle açıklamış.

1 4 1