Cevaplar

2012-10-18T20:01:06+03:00

 

1. Doğu ve Batı kültürünü çok iyi bilen Şemsettin Sami, Tanzimat döneminin en önemli sanatçılarından olup dille ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır.
2. Sözlük, ansiklopedi ve yaptığı çeviri roman çalışmaları önemlidir. Kamus-ı Türki adlı sözlük, yazarın dilimize kazandırdığı en önemli eseridir. Ayrıca Kamus-ı fransevi, Kamus-ı Arabi gibi sözlüklerle, ilk ansiklopedi sayılabilecek Kamusu'l-A'lam adlı altı ciltlik büyük yapıtı oluşturmuştur.
3. Türk dilinin sadeleştirilmesi konusunda önemli çalışmaları vardır.
4.Orhun Yazıtlarını ve Kutadgu Bilig'i Türkiye Türkçesine çeviren ilk aydınımızdır.
5. İlk yerli romanımız olan Taaşuk-ı talat ve Fitnat onun eseridir. Talat ile Fitnat'ın aşkını, görücü usulü ile evlenmenin sakıncaları, kölelik ve cariyeliği anlatan bu eser ilk romanımızdır. İlk örnek olduğu için teknik yönden oldukça zayıftır.
1 5 1