Cevaplar

2012-10-18T20:01:47+03:00

Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? - Uluslararasıİlişkiler Bölümü Hakkında - Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin; tarih siyasi ekonomik ve hukuki yapısı işleyişi gibi konularda Türkiye�nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye Gümrük Kültür veTurizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda özel şirketlerdeçeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve uluslararasıbankalarda çalışılabilir. 

Programın Amacı: Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi geçirdiği evreler sistemin siyasi ekonomik ve hukuksal yapısıişleyişi gibi konularda Türkiye'nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitimyapılır.

0
2012-10-18T20:01:54+03:00
Diplomatik yollarla Uluslararası kuruluşlar aracılığı ile Kitle iletişim araçlarıyla (Radyo, TV, İnternet, Uydu haberleşme, Basın Yayın) Sempozyum, Panel vb. toplantılar aracığı ile sağlanır.0