Cevaplar

2012-10-18T20:11:13+03:00

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

Her toplumda bir YÜKSEK zümre edebiyatı bir de HALK EDEBİYATI vardır.
Destan Döneminde KAVMİ özellikler, dinî dönemde İSLAMİYET etrafında oluşan medeniyet, modern dönemde ise AKLIN ve BİREYİN dünyayla ilişkisi ön plana çıkarılmıştır.
 

2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

D             Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında bir ilişki vardır.

D             İslam uygarlığı VIII. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatını etkilemeye başlamıştır.

D             Bir edebî dönemin yaşam tarzı ile edebiyatı ve sanatı arasında sıkı bir ilişki vardır.

Edebî dönemlerin zihniyetle bir ilişkisi yoktur.

 

3. Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A. Ağıt – şarkı – mâni – masal – tuyuğ

B. Türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü

C. Destan – mâni – rubai – masal – şarkı

D. Şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mâni

E. Koçaklama – türkü – mâni – masal – ağıt

(1980 – ÖYS)

CEVAP: E

 

4. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde şairlerin büyük çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlarda, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçim­ler içinde, kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?

A. Divan Edebiyatı

B. Millî Edebiyat

C.Servetifünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)

D.Tanzimat Edebiyatı

E. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

(1992 – ÖYS)

CEVAP:A

 

5. Aşağıda verilen eserleri ait oldukları edebî dönemle eşleştiriniz.

Vatan Mersiyesi   Tanzimat Edebiyatı
Araba Sevdası   Tanzimat Edebiyatı
Şu   Destanı   İslamiyet   Öncesi Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)
Gazel   Divan Edebiyatı
İlahi   İslami   Dönem Türk Edebiyatı
Elhân-ı-Şitâ   Servetifünun   Edebiyatı
6. Edebî dönemler ve eserler üzerinde uygarlıkların niçin etkili olduğunu açıklayınız.

2 4 2
2012-10-18T20:14:38+03:00

 b-d-a-dini hayat,ahlaki hayat,siyasi hayat,sosyal hayat-d-d-d son test sorusu c

sayfası 27 benden bu kadar.

1 5 1