Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T20:19:31+03:00

vikipediden bulabilirsin en iyisi oraya bak 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T20:20:13+03:00

Çin uygarlığının Tarihi

-Çien Hanlar ya da Eski Hanlar veya Batı Hanları (İ.Ö. 206-İ.S. 9)
Bu devletin başkenti Şaanşi sınırları içindeki Çang'an'dır (bugünkü Şi'an). Han Gaozu adıyla tahta çıkartılan Liu Bang, Çin Şi Huangdi'nin başarılı uygulamalarını devraldı. Güçlük çekmeden ülkenin birliğini yeniden kurdu.
—i.O. 195: Öldüğü zaman, Han hanedanının egemenliği sağlanmıştı. Bununla birlikte generaller ve imparatorluk ailesinden kimi kişiler derebeyliği geri getirme çabası içindeydiler.
—İ.Ö. 140: Vudi imparator oldu. Krallığı sırasında (İ.Ö. 140-1.Ö 87) Çin, tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Önce, yerel eşrafın gücünü kırmak için bunların büyük topraklarını, soylarından gelen her kuşak arasında paylaştıran yeni bir sistem geliştirildi. Her yerel kral ya-
da beyin yanına bir imparatorluk temsilcisi yerleştirdi: danışman adı verilen bu görevliler hem denetçi hem de casustular. Çin Şi Huangdi'nin ezdiği, Liu Bang'ın horladığı konfuçiusçu aydınlar, reformlardan yararlanan tek kesim oldukları için, imparator Vudi'yi desteklediler, Çin'in (Qin) diktatörlüğünün dayanağı olan "hukukçular" kenara itildiğinden, yeniden görevlere getirildiler. Devlet memurları sınav ile alınmaya başladı. Böylece, çok büyük bir önem kazanan mandarinler sınıfı doğdu. Dışta, imparator Vudi, imparator Şi Huangdi'nin fetih planlarını yeniden gündeme getirdi. —İ.Ö. 135: Fucien seferi; 110'da bu ülke fethedildi.
—İ.Ö. 133: kurdukları konfederasyonla imparatorluğu tehdit eden Şiongnular'a karşı sefere çıkıldı.
—İ.Ö. 126: Han ordusu Gansu'yu aldı, Dunhuang'a ve Türkistan'a yerleşti.
—İ.Ö. 119: Şiongnular bozguna uğratıldı. Han imparatorluğu İpek Yolu'nu ele geçirdi.
—İ.Ö. 111: Kanton düştü. Tonkin ve Yün-nan bölgeleri işgal edildi.
—İ.Ö. 109: Çin orduları Şinciang'a girdi ve Fergana'ya (bugünkü Özbekistan) kadar Pamir'e doğru ilerlediler.
—İ.Ö. 108: 20 yıl süren bir savaştan sonra Kore fethedildi.
—İ.Ö. 87: Vudi'nin ölümü. Bıraktığı imparatorluk, Çin imparatorluklarının en büyüğüydü. Bu imparatorluğu yalnız imparator Şüendi (73-49) hiçbir entrikaya başvurmadan yönetebildi,
—i.S. 5: Vang Mang adlı hırslı bir bakan, beşikteki imparator Pingdi'yi zehirleyerek dul kraliçenin de yardımıyla tahtı ele geçirdi.
—İ.S. 9: Vang Mang, kendini Şin hanedanının kurucusu ilan etti. Tahtı hileyle ele geçirmiş olmakla birlikte ekonomik ve toplumsal reformlara girişti. Hukuk açısından devlet ülke topraklarının tek sahibiydi; bu topraklar yeniden aileler arasında pay edildi; özel kölelik sınırlandırıldı. Besin maddeleri için tavan fiyatları saptandı. Ancak devlet acımasız bir alacaklıya dönüşmüştü; bunun sonucu olarak köylülerin yaşam düzeyi yeniden düştü. Alınan önlemler genellikle kâğıt üzerinde kaldı ve büyük toprak sahipleri mülklerini genişletmeyi sürdürdüler.
—23:köylü ayaklanmaları ("Yeşil dağlar" ve "Kızıl kaşlar") Vang Mang iktidarını yıktı. Köylü hareketinin ardından gelen kralcı bir ayaklanma sonucu Han hanedanı yeniden kuruldu. Liu Şiu, Guang Vudi adıyla imparator oldu.

1 5 1