Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T20:24:32+03:00
Halit Ziya Türkkan ve Çalışmaları

Ali-Hendesei-Mülkiyei şahane (İTÜ) den mezun oldu. Sıra ile İzmir, Aydın illeri bayındırlık müdürlüklerinde çalıştı. Liselerde matematik ve fizik dersleri verdi. Halkalı Y.Tarım okulunda matematik, geometri ve topografya öğretmenliği yaptı. Daha sonraİstanbul’da defteri hakani emaneti heyeti fenniye mühendisliğine (kadastro müdürlüğü fen amiri) atandı. Sonra buranın müdürü olarak Avrupa’ya tetkike gitti. Dönüşünde Tapu ve kadastro teşkilatını kurdu. 1939 yılında bu teşkilatın Genel müdürlüğüne atandı. “Kadastro ne idi, nedir ve ne olacaktır?” isimli, önsözünde Adalet bakanı MAHMUT ESAT’ın bir yazısı olan eski Türkçe bir kitabı 1928 de yayınlandı. 1944 deemekli oldu.Yazının Devamı: http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/turk-bilim-adamlarinin-haritaciliga-katkilari-nelerdir.html#ixzz29fkdyglq 
Anasayfa: RenkliWEB

0
En İyi Cevap!
2012-10-18T20:28:07+03:00

Kaşgarlı Mahmut: Ünlü eseri Divanü Lugati't-Türk'tür. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Eserde yer alan harita ise, Türk Dünyası ile ilgili olarak yayınlanan ilk haritadır.

Piri Reis: Türk Amirali Piri Reis (1470-1554), Osmanlı Donanması amirallerinden Kemal Reis'in kardeşinin oğludur. Piri, amcası ile birlikte bir dizi deniz savaşına katılmış, deniz navigasyonunun vazgeçilmez aracı olan haritalar ve haritacılık ile ilgilenmiştir. Piri Reis'in harita çizme merakı artarak devam etmiş, Akdeniz ve Ege Denizi limanlarına ve adalarına ilişkin tuttuğu krokileri kullanarak Osmanlı donanmasının hakim olduğu denizlere ait "Kitabı Bahriye" isimli eserinde çeşitli liman, koy, körfez, kıyı, kale vb. yerlere ait haritalar ile bu denizlerdeki gemiciliğe ait akıntılar, sığ yerler, tehlikeli kayalık yerlere ait bilgileri de vermiştir

Matrakçı Nasuh: Haritacı anlayışı minyatüre uygulayan ilk ressamdır. Sopa veya demirci çekici ile yapılan ve bir çeşit harp oyunu olan matrak (Mitrak) oyunu mucididir.

Seydi Ali Reis: Deniz astronomisini ve deniz coğrafyasını çok iyi bilen bir bilgindi.

Mehmet Aşık Büyük Türk gezgincilerinden Mehmet Işık 21 yaşında geziye çıkarak 25 yıl içinde bir çok ülke gezmiş ve gezi notları 1595 yılında "Menazır-ül Avalim" (Dünyanın görünümü) adıyla basılmıştır.

Mehmet Reis: 1590 da Menemenli Mehmet Reis'in çizdiği bir Akdeniz haritası Venedik'te Correr müzesindedir. Benzer şekilde 16. yüzyılda Tunus'lu Hacı Ahmed'in Dünya haritası Venedik'te San Marco kütüphanesindedir.

Katip Çelebi: Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen ve tarih, coğrafya, bibliyografya ve toplum bilimi alanlarında 27 yapıtı bulunan Katip Çelebi (1609-1657) Girit seferi dolayısı ile (1645-46) haritaların nasıl yapıldığını öğrendi. En önemli yapıtı "Cihannüma" (Dünyayı gösteren) coğrafya alanında doğu görüşten batı görüşe geçişte bir dönüm noktasıdır.

 

 

1 5 1