Cevaplar

2012-10-18T20:27:37+03:00

Atatürk

 

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, (
20 Mayıs 


1881


Selanik - 


10 Kasım 


1938 


İstanbul) tarihleri arasında yaşamış ulusal önder.

1881 yılında 


Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası 


Ali Rıza Efendi, annesi 


Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-


15. yüzyıllarda 


Konya ve 


Aydın'dan

 


Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 


1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 


1956 yılına değin yaşadı.

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (


1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 


1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda 


Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, 


İstanbul'da 


Harp Okulunda öğrenime başladı. 


1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 


11 Ocak 


1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 


1905-


1907yılları arasında 


Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı.


19 Nisan 


1909'da 


İstanbul'a giren 


Hareket Ordusu'nda Kurmaybaşkanı olarak görev aldı. 


1910 yılında 


Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 


1911 yılında İstanbul'da 


Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. 1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi. Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T21:12:58+03:00

 1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi. Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı.

8 4 8