Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T20:38:02+03:00

http://www.msxlabs.org/forum/m/214221/do-does-ile-ilgili-cumleler/ burada bulabilirsin

0
2012-10-18T20:38:09+03:00

They work every day. Onlar her gün çalışırlar.

Do they work every day? Onlar her gün çalışırlar mı?

We always speak English. Biz her zaman İngilizce konuşuruz.

Do you alwasy speak English? Siz her zaman İngilizce mi konuşursunuz.

He runs every morning. O her sabah koşar.

Does he run every morning? O her sabah koşar mı.

She usually does her homework at night. O ödevini genellikle gece yapar.

Does she usually do her homework at night?O ödevini genellikle gece mi yapar.

They examined the patient carefully. Hastayı dikkatle muayene ettiler.

Did they examine the patient carefully? Hastayı dikkatle muayene ettiler mi.

They had to sell the car. Arabayı satmak zorunda kaldılar.

Did they have to sell the car? Arabayı satmak zorunda kaldılar mı.

Olumsuz soru yaparken genellikle yardımcı fiil, not ile birlikte kısaltılarak başa getirilir.

He didn’t help them. Onlara yardım etmedi.

Didn’t they he them? Onlara yardım etmedi mi.

I don’t like beer. Biradan hoşlanmam.

Don’t you like beer? Biradan hoşlanmaz mısın?

Ancak edebi metinlerde ve resmi yazılarda, olumsuz sorularda sadece yardımcı fiil başa getirilir. Daha sonra özne ve sonra da not getirilir.

Did they not inform you? Onlar size haber vermediler mi?

Aynı soru konuşma dilinde aşağıdaki şekilde sorulur.

Didn’t they inform you? Size haber vermediler mi?

0