Cevaplar

2012-09-22T23:16:58+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1.dünya savaşının çıkmasını sağlayan sebepler zincirinin ilk halkası istanbulun fethidir(sebebi ise yeni yeni şeyleri avrupaya kaçan gayrimüslimlerin tanıtmasıdır örn: surların yıkılabileceği anlaşıldı ve osmanlının doğudan aldığı pusula ve haritacılık anlayışı yayıldı.)
istanbulun fethi ---> coğrafi keşifler ----> rönesans dönemi ----> reform dönemi ----->aydınlanma çağı ----> sanayi ihtilali ----> sömürgecilik -----> 1. dünya savaşı..

sonucu ise sömürgecilik yarışında 1 numara olan ingilterenin, her konuda başarılı olması ve her türlü kaynağa sahip olması savaşın sonucunu birazcıkda olsa belirlemiştir. savaş sırasında a.b.d savaşa katılması ise savaşın sonucunu tam olarak belirlemiştir..

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-22T23:57:10+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1.dünya savaşının çıkmasında hangi olaylar birbirlerinin sebeb ve sonuçlarını teşkil etmektedir

18. ile 19. yüzyıllar arasında gerçekleşen Sanayi devrimi ve Fransız İhtilali Avrupa’yı siyasi,sosyal ve de ekonomik yönden önemli derecede etkilemişti.Sanayi devrimi ve Fransız İhtilali’nden etkilenen Avrupa ülkelerinin hepsi bir yerler sömürmeye ve egemenlik sağlamaya başladı.19. yüzyılda,dünyanın büyük bir kısmı bu sömürgeci Avrupa devletleri tarafından paylaşılmıştı.Ancak siyasi birliklerini 19. yüzyılın sonlarına doğru yeni tamamlamış olan Almanya ve İtalya,sömürgecilik yarışında çok geç kalmışlardı.Bazı küçük sömürgeler dışında pazar ve ham madde kaynağı elde edemeyen bu iki devlet daha geniş sömürgelere sahip olmak istediler.Özellikle Almanya, kurduğu güçlü sanayisi için ham maddeye ve ürünlerini satacağı pazarlara gereksinim duymaktaydı.Bu amaçla,güçlü bir savaş ve ticaret filosu kurdu.Almanya’nın deniz gücünün artması, en fazla sömürgeye ve en güçlü deniz filosuna sahip olan İngiltere’yi telaşlandırdı.Sonunda bu iki devlet arasında silahlanma yarışı başladı.

 

Almanya, sanayisi için gerekli ham maddeyi bulmak ve sömürge elde etmek için İngiltere’nin Asya ve Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolu kesmeye çalışıyordu.Bu amaçla Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini geliştirmeye başladı.Çünkü bu yol Osmanlı topraklarından geçmekteydi.Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu,Almanya için önemli bir ham madde kaynağı ve geniş bir pazardı.Bu nedenle Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurmak için her türlü girişimde bulundu.

Avrupa’nın ortasında güçlü bir Almanya’nın varlığı, doğuda Rusya ile batıda Fransa’yı çok rahatsız etti ve Avrupa’daki dengeleri değiştirdi.1871’de Fransa’nın Almanya’ya yenilerek ALSACE-LORRAİNE bölgesini yitirmesi, bu devleti, yıllardır düşmanı olan İngiltere ile yakınlaşmak zorunda bıraktı.

Rusya’nın sıcak denizlere inmek için kullandığı taktiklerin en önemlisi Slav asıllı Balkan milletlerini kışkırtarak Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını parçalama politikası, PANSLAVİZM idi.Bu durum sadece Osmanlıları değil, bünyesindeki bir çok Slav asıllı topluluğu barındıran Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu da etkiliyordu.Bu yüzden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,Almanya ile yakınlaştı.Yalnız kalan ve kendini tehlikede gören Rusya, amacına ulaşmak için İngiltere ve Fransa ile yakınlaştı.

Sanayisini kuran ve Akdeniz’de söz sahibi olmak isteyen İtalya da ham madde ve Pazar arayışı içindeydi.İtalya,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile yakınlaşarak Almanya’nın desteğini sağladı.

AVRUPA’DA BLOKLAŞMA

Bütün bu gelişmeler sonucunda Avrupa’da iki blok oluştu.İlk olarak Almanya önderliğinde İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bir antlaşma imzalayarak ÜÇLÜ İTTİFAK(BAĞLAŞMA)DEVLETLERİni oluşturdular(1882).Bu birliği bir tehdit kabul eden İngiltere,Fransa ve Rusya da kendi aralarında birleşti(1907).Bu birliğe ise ÜÇLÜ İTİLAF(ANLAŞMA) DEVLETLERİ adı verildi.

İttifak (Bağlaşma) Bloğuİtilaf(Anlaşma)BloğuAlmanyaİngiltere Avusturya-Macaristan İmp.Fransa Osmanlı Devleti Rusya İtalyaİtalya BulgaristanABD Romanya Japonya Yunanistan

Alıntı:http://www.odevindiryap.com/tarih/1-dunya-savasinin-cikmasinda-hangi-olaylar-birbirlerinin-sebeb-ve-sonuclarini-teskil-etmektedir/

2 5 2