Cevaplar

2013-04-16T17:21:01+03:00

Belediyenin bir çok görevi vardır. Bunlar maddeler halinde şu şekildedir 

1- Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehiriçi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir. 
2- Çöp toplama, yolların temizlenmes, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler. 
3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır. 
4- Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir. 
5- Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır. 
6- Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır. 
7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir. 
8- Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro müze ve sinema salonları açma gibi görevleri vardır.

31 2 31
En İyi Cevap!
2013-04-16T17:21:42+03:00

Cenaze ve Defin İşlemleri
Evlenme Bilgileri
Asker Ailelerine Yardım
İşyeri Açma ve Çalıştırma
Çevre Temizlik Vergisi
İskan Raporu
İnşaat İşlemleri 
Cenaze ve Defin İşlemleri

54 3 54