1) 3 katının yarısı 24 olan sayı kaçtır 2) hangi sayının 25 fazlası 12 eksiği 41 dir 3) 34 ekleyip 2 ye böldügümüzde 28 bulduğumuz sayı kaçtır 4) 3 katının 48 eksiği 27 olan sayı kaçtır 5) bir sayıya 45 ekleyip 8 çıkardıgımızda 73 buluyoruz bu sayı kaçtır 6) yarısının 35 fazlası 56 olan sayı kaçtır 7) 4 katının 9 fazlası 97 olan sayı kaçtır 8) hangi sayının 14 fazlası 5 eksiginin yarısı 25 tir 9) 8 eksiğinin yarısının 5 katı 75 olan sayı kaçtır 10) bir sayının 24 fazlasının 12 eksiğini 2 katı 66 dır bu sayı kaçtır 11) 4 ekleyip 3 ile çarpıp 9 ile topladıgımızda 27 elde ettigimiz sayı kaçtır

1

Cevaplar

2015-07-21T21:47:32+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1). sayı a olmak üzere... 3 katı 3a olur. bunun yarısı 3a/2 olur.

böylece 3a/2=24 ten 3a=48 ve her tarafı 3 e bölerek a=16 bulunur.

2). aradığmız sayı a olsun. bunun 25 fazlası a+25, 12 eksiği (a+25)-12=a+13 eder. bu, 41 e eşitmiş.o zaman a+13=41 den a=28 bulunur.

3). sayı a olsun. 34 eklediğimizde a+34 olur. bunu 2'ye bölersek (a+34)/2 olur. bu son ifade 28'e eşitmiş. o zaman (a+34)/2=28 den a+34=2.28 den a+34=56 ve buradan a= 22 eder.

4). sayımız a olsun. bunun 3 katı 3a ve 48 eksiği 3a-48 eder. bu, 27 ye eşitmiş. o zaman 3a-48=27 den 3a=75 ve böylece a=25 bulunur.

5). sayımz a olsun. 45 eklersek a+45 ve 8 çıkarırsak (a+45)-8=a+37 bulunur. bu, 73 müş. o zaman a+37=73 ise a=36 dır.

6). sayımız 2a olsun. yarısı a ve bunun 35 fazlası a+35 olur. a+35=56 ymış. buradan a=21 bulunur. aradığmız sayı 2a=2.21=42 dir.

7). sayımız a olsun. 4 katının 9 fazlası, 4a+9 dur. bu, 97 miş. o zaman 4a+9=97 ise a=22 bulunur.

8). sayı a ise 14 fazlası a+14, 5 eksiği (a+14)-5=a+9 ve bunun yarısı (a+9)/2=25 miş. buradan a=41 dir.

9). sayı a olsun. 8 eksiği a-8, bunun yarısı (a-8)/2 dir. bunun 5 katı (a-9)/2.5 olup, 75 ya eşitmiş. o zaman 5.(a-8)/2=75 ise a-8=75.2/5 den a-8=30 ve a=38 bulunur.

10). sayımız a olsun. 24 fazlasının 12 eksiği (a+24)-12=a+12 dir. bunun 2 katı 66 ymış. yani 2.(a+12)=66 dan her iki tarafı 2 ile bölersek a+12=33 ve a=21 dir.

11). sayı a olsun. 4 ekleyip 3 katını alırsak 3.(a+4) olur. bunu 9 ile toplarsak 27 oluyormuş, o zaman 3.(a+4)+9=27 den a=2 bulunur.
23 4 23