Cevaplar

2012-10-18T21:26:37+03:00

EKFİİL (EKEYLEM) :

Ad soylu sözcüklere eklenerek onları yüklemleştiren ya da basit zamanlı fiilleri, bileşik za­manlı yapmaya yarayan "idi, imiş, ise ve -dir"e ekfiil denir.

Ekfiil

i(di) i(miş) i(se) —dir

Ekfiilin Ekfiilin Ekfiilin Ekfiilin

hikâyesi rivayeti şartı geniş zamanı

EKFİİLLER - FİİLİMSİLER

EKFİİL (EKEYLEM) :

Ad soylu sözcüklere eklenerek onları yüklemleştiren ya da basit zamanlı fiilleri, bileşik za­manlı yapmaya yarayan "idi, imiş, ise ve -dir"e ekfiil denir.

 

Ekfiil

 

i(di) i(miş) i(se) —dir

Ekfiilin Ekfiilin Ekfiilin Ekfiilin

hikâyesi rivayeti şartı geniş zamanı

 

Ekfiilin iki görevi bulunmaktadır:

I) Basit zamanlı fiillerin sonuna gelerek on­ları bileşik zamanlı fiiler yapmak:

 

· Bileşik zamanın hikâyesi => Fiil + kip + idi

 

biliyor idim -> biliyordum (Şimdiki zamanın hikâyesi)

bilecek idim -» bilecektim (Gelecek zamanın hikâyesi)

bilir idim —> bilirdim (Geniş zamanın hikâyesi)

bilmiş idim —> bilmiştim (Miş'li geçmişin hi­kâyesi)

bilmeli idim —> bilmeliydim (Gerekliliğin hikâ­yesi)

bilse idim -» bilseydim (Dilek - şartın hikâ­yesi)

 

· Bileşik zamanın şartı => Fiil + kip + ise

 

alıyor ise alıyorsa (Şimdiki zamanın şartı)

almış ise > almışsa (Miş'li geçmişin şartı)

0