Cevaplar

2012-10-18T22:47:01+03:00

izikte Modelleme ve Matematiğin Yeri

Fiziksel Modelleme, bir fiziksel olayın labaratuar koşullarında gerçekleştirilen, benzer bir fiziksel olay ile incelenmesi tekniğidir
Modellemede iki adet ve benzer fiziksel olay var olup, laboratuar koşullarında olan “ Model “, diğeri de “ Prototip “ olarak anılacaktır Bunlar sırası ile M ve P harfleri ile simgelenecektir Laboratuar koşullarından anlaşılması gereken, model üzerinde yapılacak incelemenin “ kontrol “ lu olabilmesi, gereken ölçüm ve gözlemlerin olanaklı ( ekipman, zaman, para, yetişmiş insan ) ve yeterli düzeyde ( tekrarlama ve hassasiyet ) yapılabilmesidir
Gerçekte, esas ilgilenilen olay prototiptir Ama prototipi incelemek için model kullanılmaktadır Peki, neden?
Önce kullanılan model ve prototip kelimelerine açıklık getirmekte yarar vardır Bu kelimeler çoğu kez benzer fiziksel olayların gerçekleştiği ve geometrik sınırların tanımladığı maddesel ortam için kullanılırlar Örneğin dalga etkisindeki bir yük gemisinin davranışı, laboratuarda küçük bir benzeri üzerinde incelenebilirDoğadaki gemi prototip ve laboratuardaki de model diye anılır Ancak yukarda kullanılan model ve prototip kelimeleri “ fiziksel olay “ kullanılarak tanımlanmıştırGemi tüm fiziksel olayın sınır koşullarından ancak bir kısmını meydana getirir Ayıca maddesel sınırlar da olayın parçalarıdır Olayın şekillenmesinde sınırların etkisi vardır ama etkileyen de yalnızca o değildir Gemilerin hareket ettiği deniz tabanının şekli, derinliği, dalgaların özellikleri, sahillerin yakınlığı, uzaklık ve şekli, fiziksel olayı etkiler ve bunların tümü laboratuar koşullarında “ Modeli “ meydana getirir Ama pratik açıdan laboratuardaki “ gemi “ model diye anılır Halbuki model laboratuar koşullarında incelenen tüm fiziksel olaydır

0