Cevaplar

2013-04-17T11:44:23+03:00

KATI ATIKLAR

 

1.1.KATI ATIK TANIMI

 

Çöp ve katı atıklar, kişilerin veya kuruluşların kullandıkları eşya ve malzemelerin kendileri için bir değer taşımadıkları hükmüne vararak elden çıkardıkları her türlü maddelerdir.Başka bir tanımlama yapacak olursak; evsel, endüstriyel, ticari,madencilik ve tarım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan evsel katı atık özelliklerine sahip zararsız tüm atıkları katı atık olarak nitelendirebiliriz.

 

Çöp ve katı atıklarla ilgili 14 Mart 1991’de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre ise katı atık;

 

* KATI ATIK :Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık bu yönetmelikte katı atık olarak anılmaktadır.)

 

*IRI KATI ATIK :Buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları

 

*EVSEL KATI ATIK :Konutlardan atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları

 

* ARITMA ÇAMURU :Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların fiziksel, kimyasal ve biyoloj işlemleri sonucunda ortaya çıkan suyu alınmış, kurutulmuş çamuru

 

ifade eder.

 

1.2.KATI ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

 

Katı atıkları (çöpleri) belediye tarafından toplanan meskun alanlarda ve küçük çaptaki sanayi ve işletmelerin atıklarının oluşum yerlerine göre bileşenleri, oranları ve dahil edildikleri sınıfları belirlenmeye çalışılmıştır:

 

Buna göre olu

1 4 1