Cevaplar

2012-10-18T23:12:25+03:00
Robert made this T-shirt    myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves  . 2) Lisa did the homework    myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves  3) We helped    myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves  to some cola at the party. 4) Emma, did you take the photo by    myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves  ? 5) I wrote this poem    myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves  
0
2012-10-18T23:14:03+03:00

 
- Beni bıçakla kestim.

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede "beni" yerine "kendimi" kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.

- I cut me with a knife. 

Bu cümle de yanlıştır. "Me" beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun "myself" olmalıdır.

- I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)

Aşağıda reflexive pronoun'ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

- She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
- I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
- He saw himself in the mirror. (Kendisini aynada gördü.)
- They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)
Reflexive pronoun ne zaman kullanılır?
Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır. 


- When the subject and object are the same 
(Özne ve nesne aynı olduğunda)

I hurt myself.(Kendimi incittim) (kendi kendimi)
The band call themselves "Dire Straits". (Grup kendine "Dire Straits" diyor.
He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)

As the object of a preposition, referring to the subject 
(Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)

I bought a present for myself.
She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına) 
That man is talking to himself. 

When you want to emphasize the subject 
(Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)

I'll do it myself. (No-one else will help me.)
They ate all the food themselves. (No-one else had any.)


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/291398-reflexive-pronouns-turkce-konu-anlatimi-ornekleri-verir-misiniz.html#ixzz29gRY34QP

1 2 1