Cevaplar

2012-10-18T23:30:06+03:00

 

Mesajlar: 2,515 Bahsedildi: 0 mesajda    Kalıtım Çözümlü Test  
1. Canlılarda çeşitli kalıtsal Özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan yapıya ne ad veri*lir?A) Kromozom B) Mutasyon
C) Gen D) Genotip

2. l. Dil yuvarlama

II. Altı parmaklılık 7. III. Yarık dudak

IV. Kulak memesinin yapışık yada ayrık olması

Yukarıda kilerden hangileri kalıtsal özelliklere Örnek verilebilir?

A) l-II B) II-IV
C) II-III-IV D) l-II-III-IV

3. Genetik biliminin temelini ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mendel B) Lamarck
C) Kettlewell D) Darvvin4. l. Kolay yetişir olması

II. Değişik karakterler taşıması

III. Bir mevsimde bir kaç döl alınabilmesi

Mendel'In çalışmalarında bezelye bitkisini seç*mesinin sebebi yukarıda kilerden hangileridir?

A) Yalnız l B) Yalnız III C) l - III D) l - II - III5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yafijıştjr?

A) Dominant karakter bütün döllerde etkisini gös*terir.

B) İki gen aynı ise homozigottur,

C) Fenotip canlının genlerinin toplamıdır.

D) Resesif karakter yalnız arı döide etkisini göste-6. Aşağıda verilenlerden hangisi mutasyona ait

özellik değildir?

A) DNA'nın yapısını değiştirmesi r.,*

B) Genlerde ani değişmeler olması

C) Etkisinin eşey hücrelerinde olduğu zaman gö*rülmesi

D) Kalıtsal bir özellik olmaması

7. l. Isı

II-isik 

III. Nem 

IV. Besin ênbsp; 

Canlılarda modifikasyonun gerçekleşmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

A) l-II-IV B) l -II -III
C) II-III-IV D) l-II-III-IV

8. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangileri doğru*dur?

I, Karakterleri kontrol eden genler allel genlerdir.

II. Her karakterin bir çift geni vardır. III. Resesif karakterler büyük harfle gösterilir.

A) Yalnız l B) l - II C) II - III D) l - II - III9. Bezelyelerde baskın ve çekinik karakterlerin verildiği eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Çekinik,

A) Kırmızı çiçek Beyaz çiçek

B) Kısa gövde Uzun gövde

C) Yuvarlak meyve Buruşuk meyve

D) San meyve Yeşil meyve

10. l. İki farklı arı dölün çaprazlanması sonucu %100 melez olan F-j dölü elde edilir.

II. Melez dölün genlerinden biri, diğeri üzerinde baskındır. F-, dölünün fenotipi baskın karakte*re benzer.

III. İki melez dölden 1/4 oranında baskın arıdöl. 2/4 oranında melez döl ve 1/4 oranında çeki*nik arı döl elde edilir.

Yukarıdakilerden hangileri Mendel'in yaptığı çalışmalar sonucunda elde edilmiştir?

A) l - II B) II - III C) l - III D) l - II - IIICevaplar:1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-D 7-D 8-B 9-B 10-D
0