Cevaplar

2012-10-19T11:37:37+03:00

Sanat Felsefesi (Estetik)

Felsefe tarihinde estetikle yakından ilgilenen pek çok düşünür olmasına rağmen estetiğin felsefi bir disiplin olmasını sağlayan 18. yüzyıl düşünürlerinden Baumgarten’dir. Estetiğin ana konusu “güzel” ve “güzellik” tir. Ancak “güzellik” kavramının zorunlu olarak dayandığı yerlerden biri de “sanat” tır. Bu nedenle estetik bir anlamda “sanat felsefesi” dir.

© Felsefe Açısından Sanat : Sanat felsefesi sanatın sanatsal yaratıcılığın ve beğenilerin özünü ve anlamını konu edinen felsefe dalıdır. Sanat felsefesinin tartıştığı konulardan biri sanatın amacı ve nasıl bir etkinlik olduğudur. Bu konuya genelde üç türlü yaklaşım vardır :

§ Taklit olarak sanat : Sanatın doğayı taklit etmek olduğunu savunan bu anlayışa göre sanatçının görevi mükemmel doğayı sanat eserinde taklit ederek yansıtmaktır. Platon’a göre görünenler dünyası idealar dünyasının bir yansıması bir kopyasıdır. Sanatçı bu dünyadaki nesneleri kopya ederken aslında kopyanın kopyasını çıkarmaktadır.

§ Yaratma olarak sanat : Sanatı bir yaratma tekniği olarak algılayan anlayışa göre mükemmel olan doğa değil yaratıcı insandır. Sanatçı mükemmel olmayan doğayı kendi yaratma gücünü kullanarak yeniden yaratır. Benedetto Croce’ye göre doğal güzel sanat için model olamaz yalnızca sanatçı için ilham kaynağı olabilir. Bu nedenle sanatın özgürlüğü sanatçının yaratıcılığından kaynaklanır. 

§ Oyun olarak sanat : Oyun olarak sanat anlayışı sanatı yaşamın sorun ve sıkıntılarından kurtulmak isteyen insanın kendini ifade ediş biçimi olarak görür. Schiller’e göre sanatla oyun arasında bir benzerlik vardır. Çünkü her ikisinde de insan gerçeklikten uzaklaşır gerçek dışı bir dünyaya yönelir.

0
2012-10-19T11:37:52+03:00

İlham veren bir yada birden fazla olabilir . Ama sanat eserinde bir bütün bibi gözükür mesela bir portakal düşünün ondan nası bi sanat eseri çıkar ki ? o meyvelerden çıkan şey 

Yaz  isimli bir tablodur ...  nesne - tablo 

aradaki fark budur 

1 5 1