Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-19T15:42:53+03:00

AFİŞ NEDİR? NASIL OLMALIDIR

    Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir.Kübizim,Dışavurumculuk,Art Nouveau,Art Deco,Bauhaus,Uluslar arası Tipografik Stil gibi modern sanat ve tasarım akımlarının çağdaş Afiş dilinin gelişiminde büyük etkisi olmuştur.

    1798’de Alois Senefelder’in taş baskı tekniğini buluşundan sonra geliştirilen renkli taş baskı teknikleri,afişin sanatsal bir yapı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.Çağdaş afiş tasarımının ilk temsilcileri; Jules Cheret ve Henri de Touleouse-Laurrec’dir.20.y.y’ın önemli afiş sanatçıları arasında; Alphonse Mucha,El Lissitzky.Laszlo Moholy-Nagy,Josef Müler-Brockmann,Herbert Matter,Henry Tomaszewski,Jan Lenika,Saul Bass ve Milton Glaser’i saymak mümkündür.

    Büyük boyutlu dış mekan afişleri,duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır.İç mekan afişleri ise lobi,salon ve koridorlarda kullanılmak üzere daha küçük boyutlarda hazırlanır.Dış mekan afişlerinin izlenme süresi kısadır.Buna karşın iç mekan afişleri daha uzun süre incelenbilir.Afişin izlenme süresi tasarım,tasarım sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.

Afişler Üç Ana Gruba Ayrılır

    Reklam Afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afilşlerdir.Beş sektörde yaygın olarak kullanılır.

-Moda 
-Endüstri
-Kurumsal reklamcılık
-Gıda
-Tuzim

    Kültürel Afişler: Festival,seminer,sempozyum,balo,konser,sinema,tiya tro,sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişler bu gruba girer. 

geri kalanını hallet 

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-19T15:43:51+03:00
KURTULUŞ SAVAŞI VE GAZİANTEP Antep, Osmanlı Dönemi'nde Halep'e bağlı bir sancaktır. 1.Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlılar'ın yenik sayılmasıyla 15 Ocak 1919'da İngilizler, ardından 29 Ekim 1919 'da Fransızlar tarafından işgal edildi. Antep halkı , Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti öncülüğünde 1 Nisan 1920 ve 8 Şubat 1921 tarihleri arasında, 11 ay boyunca bu işgale direndi. İşgal sırasında 6317 kişi şehit oldu. 20 Ekim 1921'de yapılan Ankara Antlaşması sonucu Fransızlar 25 Aralık 1921 tarihinde şehri boşalttı.T.B.M.M'de alınan bir kararla 6 Şubat 1921'de Antep'e Gazilik unvanı verildi.Atatürk ''Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler'' sözleriyle Antep halkını övmüştür.
2 2 2