1. soru

Tapınaklara getirilen ürünleri kaydetmek amacıyla ilk defa rahipler tarafından kullanılan Sümer çivi yazısının Mezopotamya'nın diğer uygarlıkları da kullanmıştır.

Bu bilgiye bakarak;

I. Toplumlararası etkileşim olmuştur.

II. İhtiyaçlar bilimsel faaliyetleri etkilemiştir.

III. Özel mülkiyet anlayışı gelişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

2. Soru

Tarih, geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, neden-sonuç ilişkisi içerisinde ve objektif olarak incelen bilim dalıdır. Buna göre tarih bilimi ;

I. Dünya ve evren nasıl oluşmuştur ?

II.Doğa olaylarının nedenleri nelerdir ?

III.Sömürgecilik nasıl ortaya çıkmıştır ?

IV.İnsanlar nasıl var olmuştur ?

sorularından hangilerine cevap aramaz ?


A) I ve II B) II ve III C) I,II ve III D) I,II ve IV E) I,III ve IV

2

Cevaplar

2012-10-19T18:17:29+03:00

1.soru e) 2.soru c) ben boyle buldum 

0
2012-10-19T18:18:52+03:00

1-e

 

2-c

 bence bu cevap  b a  kolaydı

 

0