1. SORU

I.Yazı

II.Kağıt

III.Matbaa gibi araçlardan hangileri,eski uygarlık verilerinin günümüze kadar gelmesinde etkili olmuştur ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

2.SORU

Öğretici tarihte amaç, toplumların geçmişte elde etmiş oldukları zaferleri ve kahramanları anlatmaktadır. Başka bir deyişle duygusal tarihtir. Mağlubiyetlerden ve başarısızlıklardan bahsetmez. Buna göre öğretici tarih için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez ?

A) Birden fazla kaynağı kullanması

B) Öznel olması

C) Olaylara taraflı yaklaşması

D) Nesnel olması

E) Ders çıkarmayı amaçlaması

3. SORU

Tarih, insanların topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, medeniyetleri,zaman göstererek,belgere dayanarak, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak inceleyen ve anlatan bir bilimdir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemeştir ?

A) Tarafsız olma

B) Geçmişi aydınlatma

C) Olayların geçtiği yeri belirtme

D) Olayların çıkış nedenini belirtme

E) Kronolojiye yer verme

2

Cevaplar

2012-10-19T18:31:02+03:00

1-d 2-b 3-b umarım doğrudur kolay gelsin

0
2012-10-19T18:31:04+03:00

1 D 2 A 3 A Bence bzdede varıd snrm bu srlr byle htrlyrm cvplrı

0