Cevaplar

2012-10-19T19:29:00+03:00

Örnek: Türkçe'de : "Gelmek" kelimesi;

 

 

Azeri Türkçesinde : Galmak, Kazak Türçesinde : Kelüv, Özbek Türkçesinde : Kelmak Uygur Türkçesinde kalmak
2 3 2
2012-10-19T19:29:35+03:00

Türk şiveleri:

1:Güney-Batı (Oğuz) Grubu
a)Türkiye Türkçesi
b) Azerbaycan Türkçesi
c) Türkmen Türkçesi
d) Gagauz Türkçesi

2:Kuzey-Batı (Kıpçak) Grubu
a ) Kazak Türkçesi
b) Tatar (Kazan) Türkçesi
c) Kırgız Türkçesi
d) Başkurt Türkçesi
e) Karaçay-Malkar Türkçesi
f) Karakalpak Türkçesi
g) Kumuk Türkçesi
h) Nogay Türkçesi
i) Altay Türkçesi
j) Tuva Türkçesi
k) Hakas Türkçesi

3: Güney-Doğu Grubu :
a) Uygur Türkçesi
b) Özbek Türkçesi              

 

Çuvaşça ve Yakutça, Türkçenin lehçeleridir. 

2 3 2