Cevaplar

2012-10-19T19:29:28+03:00

Kuran Bayramı

K urbanlıklar getirildi
U zak yaylalardan
R asulullah (as) sünnetiyle
B ayram günü 
A kıttık kanlarını
N amazdan sonra hemen

B ayram etti tüm yoksullar
A ldı sevabını hayır yapanlar
Y ardımlaştı tüm mü'minler
R ahatladı hep gönüller
A krabalar uzak yakın komşular
M üslümanlar hepbir oldular
I smarladılar Cenabı Allah'a dular


3 3 3
2012-10-19T19:33:26+03:00

K'dir bu kıtanin ilk harfi

U'dur ikinci satır ilk harfi

R'dir üçüncü satır ilk harfi

B'dir dördüncü satır ilk harfi

A'dir beşinci satır ilk harfi

N'dir son satır ilk harfi.

 

B'dir İlk harf

A'dir ikinci satır ilk harf

Y'dir üçüncü satır ilk harf

R'dir dördüncü satır ilk harf

A'dir beşinci satır ilk harf

M'dir altıncı satır ilk harf

I'dir son satır ilk harf. 

 

:D

2 3 2