Cevaplar

2012-10-19T19:45:43+03:00

Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesine döllenme denir.  Döllenme sonucu oluşan yeni hücre zigot ismini alır.zigot büyüdükçe bebek oluşur.. :D

0
2012-10-19T19:50:49+03:00

GEBELİK


Döllenmeden  sonra, döllenmiş yumurta (zigot) yaklaşık 30 saat, dıştan tespit edile­bilir bir farklılık olmaksızın sessiz kalır­­. Bu sırada erkek ve dişiden  gelen  kromozomlar birleşmiş, yeni canlı­nın kromozomları oluşmuştur­. Rahim tüpleri­nin içinde gerçekleşen  döllenmeden  sonra, zigot tüpün içinde rahime doğru ilerler­. Rahme ulaşma­sı 3-5 gün sürer­. Bu aşamalar­da zigot, bölünerek çoğalır­­. Hücre sayısı 2, 4, 8, 16­.­.­. olarak artar­. Yuvalanma aşamasındaki zigot, bir boşluğu çevrelemiş, tek tabaka halinde dizilmiş hücrelerden  oluşur­. Bu hücre topluluğunun bir tarafındaki hücreler sayıca ve tabaka olarak daha fazla gelişir­­. Bu bölge rahime yapışma bölgesidir­­. Bu aşamadaki yeni canlıya embriyo adı verilmektedir­­. Yuvalanma döllenmeden  sonra 5-8’ inci günlerde başlar, 9-10’ uncu günlerde tamamlanmış olur­. Yani kadı­nın adetine daha 4-5 gün varken, döllenme ve yuvalanma işlemi tamamlanmıştır­­. Kadın, adeti­nin olmama­sı ile gebeliği­ni fark ettiğinde, embriyo yaklaşık 15-20 günlük olmuştur­. Embriyo, rahme yuvalandıktan sonra hızla gelişmesine devam eder­. Döllenmeden  sonra, ikinci aya kadar olan döneme, embriyo süreci denilmektedir­­. Daha sonra fetüs adını alan yeni canlı, doğuma kadar gelişimi­ni devam ettirir­­. Gelişen  ceninde anormalliklerin çoğu ilk 12 haftada oluşur­. Bu nedenle anne ilaç, aşı, zararlı kimyasal maddeler, virüs ve bazı enfeksiyonlar ile radyasyon (şua) ve benzeri zarar verici tüm etkenlerden  kaçınmalıdır­­. Anne karnındaki cenin, plasenta adı verilen  (çocuğun eşi) yapıya göbek bağı ile bağlıdır­­. Plasenta da, rahme yapışıktır­­. Plasentada, anne kanı ile bebek kanı birbirlerine karışmaks ı­zın besin ve çeşitli maddelerin alışverişi olur­. Bu yolla cenin, besinleri­ni anneden  alırken, artıklarını anneye verir­­. Plasenta, bazı hormon, kimyasal madde, mikroorganizma ve küçük molekülleri geçirgendir­­. Bu nedenle annenin karşılaştığı bazı zararlı etkenler çocuğu da etkiler­. Örneğin, annenin sigara kullanma­sı ve alkol alma­sı direkt çocuğu etkiler­. Keza, üzüntülerinde açığa çıkan hormonları, plasentadan geçerek ceni­ni olumsuz şekil­de etkiler­. Embriyo, 10 günlükken  gözle fakat fark edile­bilir­­. Birinci ayda 1 cm, ikinci ayda 4 cm, üçüncü ayda 9 cm’ e erişir (Gebeliğin ayı­nın karesi yaklaşık ceni­nin boyunu verir)­. Daha ilk haftalarda, hücreler üç tabakadan (ekdoderm, endoderm, mesoderm) oluşturur­. Her tabaka farklı bir yönde gelişerek, farklı organ ve sistemleri oluşturacaklardır­­. 

0