Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-05-18T08:55:24+03:00
. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma denir. b)Su buharının su damlacıkları haline gelmesine yoğunlaşma denir. c)Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğu zaman sis oluşur. d)Havadaki su buharı, taş,toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddelernüzerine gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür. Buna kar adı verilir. A) a B) b C) c D) d √ 2. Bir bardak sıcak suya bir miktar buz atarsak suda ne gibi sıcaklık değişimi olur? A) Su kaynamaya başlar B) Hiçbir değişiklik olmaz C) Su soğumaya başlar D) Su donar √ 3. Aşağıdakilerin hangisinde su sıvı haldedir? A) çiy √ B) kırağı C) buhar D) dolu 4. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. Bunun nedeni nedir? A) Yazın kuşların tellerin üzerine konması. B) Tellerin ısınması ve soğumasıdır. √ C) Tellerin arasındaki mesafenin iyi ayarlanamamış olmasından. D) Kışın karın, yazın yağmurun yağması. 5. Havanın içinde bulunan su buharıyükseklerde soğuk havayla karşılaşınca sıvı hale gelir. Sıvı hale geçen su buharı toz tanecikleri etrafında küçük su damlacıkları oluşturur. Bu su damlacıkları zamanla bir araya gelirler. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinin oluşumu anlatılmaktadır? A) bulut √ B) kar C) dolu D) yağmur 6. *Isı etkisiyle genleşmenin ençok ve enaz görüldüğü maddeler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A) A- Gazlarda- katılarda √ B) B- Sıvılarda- Katılarda C) C- Gazlarda- Sıvılarda D) D- Katılarda Sıvılarda 7. Maddenin bulunduğu halden diğer hale geçmesine hal değişimi denir. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimi değildir? A) Mumun erimesi B) Çamaşırların kuruması C) Camın kırılması √ D) Elimize dökülen kolanyanın uçması 8. Aşağıdakilerden olaylardan hangisi gerçekleşirken ortam ısınır? A) Buz erirken B) Su buharı yoğuşurken √ C) Çamaşırlar kururken D) Eter buharlaşırken 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır? A) Fosil yakıtların hepsi katıdır √ B) Fosilin oluşumu milyonlarca yılda oluşur C) Fosiller yanar D) Fosiller canlı kalıntılarıdır 10. 100 gram ekmeğin verdiği enerji 250 cal’ dır. Bir öğünde 200 gram ekmek yiyen biri kaç cal enerji kazanır? A) 0,25 B) 0,5 C) 5 D) 500 √
0