Cevaplar

2012-10-19T21:56:30+03:00

 

1. ALMAN ALFABESİ VE BAZI OKUNUŞ KAİDELERİ Almanca yazı dilinde kelime yapısını teşkil eden harfler şunlardır:a, ä, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, t, u, ü, v, w, x, y, z, ßBu saydığımız harfler okunuş yönünden Türk Alfabesine benzemekle beraber bazıtelaffuz ayrılıkları vardır. Türk alfabesine benzemeyen bu istisnalardan en önemlilerişunlardır:ä - İnceltme işareti Umlaut  konan bu (ä) harfi (e) gibi okunur.  Käse, zählen, Männer, wählen h - Kelimenin basında bulunduğunda (h) olarak. Bir kelimenin ortasında ya dasonunda sessiz harfin başında bulunursa hiç okunmaz. Bu durumda telaffuz bakımından (h)den önce gelen harf uzatılır. Kelime ortasında sesli bir harfin başında bulunursa hafif okunur.  Hahn, Bahn, Bohne, Sahne  j - Türkçe’mizdeki (y) harfi gibi okunur.  ja, jawohl  s - Sesli harfin başında (z) okunur. Bir kelimenin sonunda veya sessiz bir harfin başında ise (s) okunur. Sahne, sehen, Sone, Bus v - f gibi telaffuz edilir. Vogel, Vater  w - Türkçe’mizdeki (v) harfi gibi okunur. Wasser, wo, woher, weshalb, wohin, weshalb x - Almanca’daki günlük konuşmada geçen kelimelerde çok az rastlanır (ks) olarak okunur.  Axt, boxen y - Tek başına bir harf olarak söylendiğinde (üpsilon) adını taşır. Almanca’da çok nadir geçer.z - (ts) gibi okunur denilse de Türkçe’mizdeki (s) sesine yakın bir telaffuzu vardır.Zira bu (ts) halindeki okunuş kaidesi birçok öğrenciyi şaşırtmaktadır.   Zahlen, zählen, bezahlen İki veya daha fazla harflerin bir araya gelmesiyle kelimeye giren harfler de Türkçe’mize göredeğişik bir telaffuza sahiptirler.Bunlar ise:ie - (e) harfi okunmaz (i) harfini uzatır.  Biene, sieben, Siemens, nie ei - (ay) olarak okunur.  Bein, beide, Zeitung, Seite, Seife, Blei, nein, Ei eu - (oy) olarak okunur.  Heute, Leute, neu, neun, Beute äu - (oy) okunur.  Bäume, Häuser, Mäuse, Läuse ch - Bir kelimenin ortasında ve sonunda (h) harfinin keskin okunmasını hatırlatır. ich, mich, dich, Buch, doch  fakat “a,o,u,l,r” önünde k gibi okunur. Chor, Chlor, Chaos, Christian
ANLADIĞIMA GÖRE BU
1 1 1
2012-10-19T23:44:36+03:00

Almanca’da genel olarak bütün cins isimler artikellerle beraber kullanılır.Özel isimlerin ise artikeli yoktur.
Fakat bazı durumlarda cins isimlerin artikelsiz kullanıldığını ya da özel isimlerin artikellerle beraber kullanıldığını görebilirsiniz.
Bu bölümde bir kaç istisnai durum hakkında bilgiler vereceğiz.

0