Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T06:57:05+03:00

nsan taşıdığı ve yaşadığı duygularla değer kazanmaktadır. Sevmek duygusu da insana verilmiş en güzel ve anlamlı duygulardan bir tanesidir. Sevgi sadece insana mahsus bir duygudur. Bu duyguyu en mükemmel şekliyle yaşayabilen sadece insandır. 

İnsana sevmek yakışıyor. İnsan sevince ve sevilince insandır. 

İnsan her şeye karşı taşıdığı sevgisiyle âlemin her tarafıyla alâkadardır. Sevgisi ne kadar büyükse insan o kadar büyüktür. İnsansevgisiyle anlam kazanıyor. İnsanı insan yapan değerlerdendir sevgi. 

Sevgi kapasitesi yoğun insanlardan oluşan bir toplum hayatın yaşamaya değdiği insan olmanın lezzet verdiği insanlar arası ilişkilerin kaliteli olarak icra edildiği bir dünyanın kapılarını açacaktır. 

Sevgiyi taşımak ve yaşayabilmek her insanın harcı değildir. Bu san’atı herkes güzel icrâ edemiyor. Sevmek gerçekten san’attır. 

Dünyanın yaşanabilirliği sevginin insanlardaki oranıyla alakalıdır. Nitekim sevgisizler yüzünden her geçen gün dünya neşesini sevincini heyecanını kaybetmektedir. Sevgisizler dünyaya daha çok hükmettiğinde dünya ömrünü tamamlamış olacaktır. Onun için dünyadaki insanları sevenler ve sevmeyenler diye ikiye ayırmak mümkündür. 

Ama tabiî neyi seviyor insan neden seviyor bu sevgi ona ne kazandırıyor asıl belirleyici olan da bu noktadır. 

İnsana bu duyguyu Veren onun kullanım sınırlarını da belirlemiştir. Onun için meşrû sevmekler yani sınırlarını Yaratıcının belirlediği sevmekler ibadet Sevgi taşıyanı sevimli kılar 


İnsan taşıdığı duygularla anlam kazandığı için güzel duygular taşıyan insan haliyle güzelleşeceklerdir. Sevgi taşıyanda etkisini gösterir. İnsan bedeni içinde taşıdığı duygular ile değerlendirilir. İnsanı bir duygu kabı olarak düşünürsek bu kabın içinde olanlar dışa da yansıyor. Bu kapta sevgi taşıyan seviliyor. 

İnsan bedenine iskân edilen ruh ancak sevgi ile nefes alıyor. 

Sevgi ruhun gıdasıdır. Bütün varlık sevildikçe anlamlıdır. İnsan böyle bir sevgi gıdasından haz duyar. Bedende yaşayan ruh sevgiyle beslenirse güzelleşir. 

Sevgi ruhun da genişlemesine vesiledir. Her şeyin sevilecek tarafına yönelen ruh sevginin her şeyi kapsadığını görecektir. 

Ruh sevgili ise ruhun istimal ettiği organlar da sevgili olacaklardır. 

Böylece göz sevgi gözlüğüyle hayata bakacaktır. Görülen varlıklardaki güzellikleri görecektir ve gösterecektir. Sevgi kulağı işitme organına dokunan bütün seslerin sevgi melodisini hissedecek ve terennümünü böylece idrak edecektir. Sevginin hakim olduğu vicdankendisine dokunan bütün olaylardan sevgiyi öz olarak çıkaracaktır. 

İçinde sevgi taşımayan bütün davranışlar hem taşıyanı hem de taşınanı rahatsız edecektir. Sevgisiz vermek almak ilgilenmekgitmek gelmek düşünmek hissetmek dokunmak hasılı onsuz ne kadar fiil varsa ruhsuz olacaktır. 

Zaten davranışın sözün etkisi davranışın kendisi kadar içinde taşıdığı sevgidedir. Sevgi davranışa nitelik kazandırmaktadır. İnsan sevgisi kadardır 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T08:01:53+03:00

Sevgi ruhun gıdasıdır. Bütün varlık sevildikçe anlamlıdır. İnsan böyle bir sevgi gıdasından haz duyar. Bedende yaşayan ruh sevgiyle beslenirse güzelleşir. 

Sevgi ruhun da genişlemesine vesiledir. Her şeyin sevilecek tarafına yönelen ruh sevginin her şeyi kapsadığını görecektir. 

Ruh sevgili ise ruhun istimal ettiği organlar da sevgili olacaklardır. 

Böylece göz sevgi gözlüğüyle hayata bakacaktır. Görülen varlıklardaki güzellikleri görecektir ve gösterecektir. Sevgi kulağı işitme organına dokunan bütün seslerin sevgi melodisini hissedecek ve terennümünü böylece idrak edecektir. Sevginin hakim olduğu vicdankendisine dokunan bütün olaylardan sevgiyi öz olarak çıkaracaktır. 

İçinde sevgi taşımayan bütün davranışlar hem taşıyanı hem de taşınanı rahatsız edecektir. Sevgisiz vermek almak ilgilenmekgitmek gelmek düşünmek hissetmek dokunmak hasılı onsuz ne kadar fiil varsa ruhsuz olacaktır. 

Zaten davranışın sözün etkisi davranışın kendisi kadar içinde taşıdığı sevgidedir. Sevgi davranışa nitelik kazandırmaktadır. İnsan sevgisi kadardır 

0