Cevaplar

2012-10-20T11:37:02+03:00

HAYAT KİTABIMIZ KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

Mehmet DERİ

Yüce Allah’ın kıyamete kadar insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderdiği hidayet rehberi Kur’an, “kara’e” kökünden türemiş olup “okumak” anlamına gelmektedir.
İslam terminolojisinde ise Kur’an, “Yüce Allah tarafından Hz.Muhammed’e (s) Arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatihâ Sûresi ile başlayıp Nas Sûresi ile sona eren Allah’ın kelâmıdır.” (Abdülhamit Birışık, “Kur’an, Tarifi ve İsimleri”, DİA., c.26, TDV Yayınlanları, Ankara 2002, s.383; İsmail Karagöz, İslam’ın Ana Kaynakları Kur’an ve Sünnet, DİB Yayınları, 2.baskı, Ankara 2010, s.67; Nurettin Turgay, Arap Dili ve Belâgatı ve Kur’an, Kitap Neşriyat, Ankara 2009, s.38).

 

 
0
2012-10-20T12:37:13+03:00

Kur’an-ı Kerim, insanlığın dünya ve ahirette mutluluk ve saadete erişmesi için gönderilmiş son ilâhî mesajdır .

Kur’an’ın belli başlı temel özellikleri şunlardır:
1 Kur’an, Allah kelâmıdır
2 Kur’an, Arapça bir kitaptır
3 Kur’an, tevatür yoluyla nakledilmiştir ve Allah’ın koruması altındadır
4 Kur’an mûciz bir kitaptır
5 Kur’an, peyderpey indirilmiştir
6 Kur’an evrensel bir kitaptır
7 Kur’an, anlaşılıp, öğüt alınması için kolaylaştırılmıştır
8 Kur’an, hidayet kaynağıdır 


0