Cevaplar

2012-09-23T12:32:57+03:00

döllendikten sonra zigot olur ve zigot blastomerlere dönüşür ilk önce ikili blastomer sonra dörtlü sonra sekizli ve daha sonra bu blastomerler morula 

safhasına geçer daha sonra sonra blastula safhasına bu arada , zigot: döllenmiş yumurta. blastomer: zigotun ilk bölünmesi ile oluşan iki hücre. morula safhası: blastomerlerin de bir dizi mitoz geçirmesiylşe küçük blastomer hücrelerinden oluşan yumağa denir.not: morula safhasındaki embriyonun ağırlığı başlangıçtaki zigottan daha hafiftir.blastula safhasında segmentasyonla oluşan moruladaki hücreler kenarlara göç ederler. bir sıra hücre tabakasıyla çevrili içi sıvı dolu bir yapı oluşur. (segmentasyon:zigotun madde miktarını arttırmadan miton bölünmme ile sürekli bölünerek küçük hücreler oluşturmasıdır.)oluşan bir sıralı hücre tabakasına ektoderm(dış deri) içteki boşluğa blastosöl(ilk karın boşluğu) denir bu boşluk daha sonra kaybolur. hücreler gaz alış verişini daha ii yaparlar.
GASTRULASYON:blastuladan sonra vegetatif kutbundan hücreler blastosöle doğru göç ederler.bu bölgeye organizatör bölge denir.içe göçen bu bölgeden iki veya üç tabakalı embriyo oluşur.bu safhaya gastrula safhası denir.çöken hücrelerin oluşturduğu iç yüzeye endoderm dışta kalan tabakaya ektoderm denir.oluşan yeni boşluğa gastrula boşluğu (ilk sindirim boşluğu=arkenteron) dışa açılan kısmada blastopor(ilk ağız) denir. bağ doku mezenşim hücrelerinin farklılaşmasıyla mezoderm oluşur(orta tabaka) oluşur.orta boşluğa sölom denir. arkenteron giderek derinleşir ve vücut dışına açılarak anüs oluşur.      
0