Cevaplar

2012-10-20T18:01:36+03:00

5+ölçek

------------------------------------------------------------

1 5 1
2012-10-20T18:15:14+03:00

1) 1/500000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

gösterilmiştirBuna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?

A) 1/10000 B) 1/100000 C) 1/500000

D) 1/1000000 E) 1/2000000

2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

hangisi belirler?

A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon

C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem

E) Yerşekillerini gösterme biçimi

3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile

batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?

A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109

4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir Bu uzaklık

haritada 5 cm olarak gösterilmiştirFakat bir başka ha-

ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştirİkinci hari-

tanın ölçeği nedir?

A) 1/220000 B) 1/1100000 C) 1/1400000

D) 1/2100000 E) 1/4400000

5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Kroki daha ayrıntılıdır

B) Planlar daha geniş alanları gösterir

C) Planın ölçeği daha büyüktür

D) Krokinin başlığı yoktur

E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir

0