Cevaplar

2012-10-20T15:07:17+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1. TOLUNOĞULLARI ( 868 - 905 )

2. İHŞİDİLER ( AKŞİTLER ) ( 935 - 969 )

3. KARAHANLILAR ( 840 - 1212 )

4. GAZNELİLER ( 963 - 1187 )

5. BÜYÜK SELÇUKLULAR VE BAĞLI DEVLETLER

1 1 1
2012-10-20T17:45:34+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1. TOLUNOĞULLARI ( 868 - 905 )
• Merkez : Fustat ( Mısır ) 
• Kurucu : Tolunoğlu Ahmet - ( Mısır Valisi ) 
• Önemi : Mısır 'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. 
• İç karışıklıklar sonucu, Abbasiler son vermiştir.


2. İHŞİDİLER ( AKŞİTLER ) ( 935 - 969 ) 
• Merkez : Fustat ( Mısır ) 
• Kurucu : Muhammed bin Toğaç 
• Önemi : Mısır 'da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir. 
• Fatımiler devleti son vermiştir. 
Not : Tolunoğulları ve Akşitlerin yönetici ve orduları Türk, halkı ise Araplardan oluşmaktaydı. Bu nedenle uzun ömürlü olamamışlardır.


3. KARAHANLILAR ( 840 - 1212 ) 
• Merkez : Balasagun 
• Bilinen İlk Hükümdarları : Bilge Kül Kadır Han 
• Önemi : İlk Türk - İslam devletidir. 
• Karahanlılar devletini, Karluk - Yağma - Çiğil Türkleri kurmuştur. 
• İslamiyet'i, Satuk Buğra Han zamanında kabul etmeye başladılar. İslamiyet'i kabul edince "Abdülkerim" ismini almıştır.

4. GAZNELİLER ( 963 - 1187 ) 
• Merkez : Gazne ( Doğu Afganistan ) 
• Kurucu : Alp Tigin 
• Samanoğulları , Karahanlılar, Selçuklularla mücadele etmişlerdir. 
• En parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşadılar. Sultan unvanını ilk kullanan hükümdar olan Gazneli Mahmut, Hindistan'a 17 sefer yapmış, kuzey bölümlerine İslamiyet'in girmesini sağlamıştır. 
• Selçuklularla yaptıkları Nesa ( 1035 ), Serahs ( 1038 ), Dandanakan ( 1040 ) savaşlarını kaybettiler. 
• Özellikle Dandanakan savaşından sonra zayıflamışlar ve yıkılış sürecine girmişlerdir.

0