Cevaplar

2012-09-23T12:56:44+03:00

Eski Yunanlılarda maddenin en küçük yapı taşının atom olduğu geniş kabul görmekteydi. Bu devrin düşünürleri atomu “kendisinden daha küçük parçalara ayrılmayan parçacık” diye tarif etmişlerdir. Sonrasında ise(19yy’da) John Dalton bu fikri bilimsel platforma taşımış ve bir teori olarak bilim dünyasına sunmuştur. Ancak, gerek 19yy’da John Dalton ortaya attığı modeli, gerek eski yunanlıların atom modelin red eden, tüm bunlardan farkı düşün biri vardı. Ona göre “atom parçalanabilirdi” ve parçalandığında ortaya “inanılması güç bir enerji” çıkacaktı. 

İşte Modern kimyanın babası sayılan O Müslüman bilim adamının hayatı:

-Günümüz dünyasında atomla ilgili ilk çalışmaların İngiliz fizikçi John Dalton tarafından yapıldığı, uranyumun çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin de Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ortaya atıldığı fikri yaygındır.

-Oysa onlardan 1000 yıl önce yaşamış olan Câbir bin Hayyân, maddelerin atomik yapısını gösteren tespitler yaparak, “reaksiyonlarda belirli kütlelerin belirli kütlelerle reaksiyona girdiğini”söylemiştir.

- Atom hakkında, ancak asırlar sonra anlaşılabilecek şu sözleri söylemiştir:
Maddenin en küçük parçası olan "el-cüz'ü la yetecezza"(ATOM) da yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca da öyle büyük bir güç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu , Allahü Teala'ın kudret nişanıdır."

-Ayrıca zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

- ilk kimya laboratuarını kuran âlim olarak tarihe geçmiştir.

4 3 4