Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T15:51:35+03:00

GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcinin Genel Özellikleri Nelerdir ?

Pazarda var olan fırsatları belirler. Fırsatları (veya ihtiyaçları) iş fikrine dönüştürür. Kaynakları bir araya getirir. Risk üstlenir. Finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yönetir. Üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdürür.

Girişimcinin Sahip Olması Gereken Şahsi Özellikler Nelerdir ? 

Başarılı olma isteği Mücadelecilik ve azim Sorumluluk ve risk alabilme yeteneği Yaratıcılık, fırsatları anlayabilme yeteneği Planlı çalışma ve araştırma yeteneği Başkalarıyla çalışabilme, onlara güvenebilme ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven verebilme yeteneği Eksikliğini bilme, sınırlarını görebilme ve tavsiyelerden yararlanabilme Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olmak Kendini geliştirme arzusu

Girişimci İş Kurma Sürecine Başlarken Nelerini Ortaya Koyar ? 

Yetenek, bilgi, beceri Maddi varlıklar Çevre – ilişkiler Unvan Hayattan beklentiler Cesaret Liderlik Yöneticilik Zaman

Girişimcinin İş Kurmak İçin Nelere İhtiyacı Vardır ?

İş Fikri : Girişimcinin piyasada, kendi bilgi ve deneyimine yada kaymaklarına uygun bir konuyu iş fırsatı olarak tanımlaması gerekir.  Girişimcilik Nitelikleri : İş fikrini gerçekleştirmek için girişimcilik özelliklerine ve en önemlisi kendine güvene ve işin gerektirdiği uğraşı vermek için motivasyona sahip olması gerekir.  Yönetim Bilgi ve Becerileri : İşin gerektirdiği teknik ve işlevsel yöneticilik becerilerini kazanması, geliştirmesi yada bu özelliklere sahip kişileri örgütlemesi gerekir.  Kaynaklar : İşin kurulması için gerekli insan, bilgi, ürün ve hizmetin sağlanması için girdi olarak gerekli tüm kaynaklara ulaşması gerekir (finansman, bilgi – beceri, iş yeri, iş gücü, makine – ekipman, malzeme, zaman). Girişimci İş Kurma Sürecine Girerken İşi ile İlgili Nelere Cevap Aramalıdır :

Sunulmak istenen ürün hizmeti yeterince detaylı olarak tarif edebiliyor musunuz ?İş fikrinin gerektirdiği temel yetenekler nelerdir ?Bu ürün / hizmeti kimler niçin talep eder ?Ürün / hizmet için sunumdan fazla talep var mı ?Piyasada yeni bir ürün / hizmet için talep var mı ?Ürün / hizmetin sunumunda temel başarı kriteri nedir ?İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin özelliklerine uygun mu ?Bireysel bir girişim mi , ortak bir kirişim mi tercih edilmeli.

Mevcut bir işletmeyi devralmak mı yoksa yeni bir işletme kurmak mı daha avantajlı ?

İş kurmak için uygun zaman ve uygun yeri tanımladınız mı ? Girişimcinin Başarısını Etkileyen Dış Faktörler : 

Genel ekonomik durum Mevzuat Teknoloji Çevre Sosyal durum ---alıntı---

1 1 1
2012-10-20T15:51:44+03:00

Bu çalmada, en ksa ve kapsaml tanmnn “yeni
organizasyonlar yaratma süreci” olan giriimcilik kavram ile en ksa
ve kapsaml tanm “ mevcut, faaliyet halindeki organizasyonlardaki
giriimcilik” olan iç giriimcilik kavramlar arasndaki farklar
tartlmaktadr. ç giriimcilik ile ba"msz giriimcilik arasndaki
farklarn her iki giriimcilik tipinde yer alan giriimciler
perspektifinden ziyade daha çok giriimsel e"ilim ve davranlar
bakmndan oldu"u ortaya çkmtr. ç giriimcilik, kaynaklar elde
etme ve kullanma yetene"i, strateji oluturma ve performans seviyesi
bakmndan sistematik olarak ba"msz giriimcilikten farkldr.

1 5 1