Cevaplar

2012-10-20T17:25:10+03:002. İnsanlarda,
I. Tükürük bezi
II. Pankreas
III. Ter bezi
IV. Karaciğer
V. Böbrek üstü bezleri

Bezlerden hangilerinin hormon üretme özelliği yoktur?

A) I,III ve IV B) II, IV ve V

C) II, III ve IV D) I, III ve V


3. Damarından tiroksin hormonu enjekte edilen bir kurbağada aşağıdaki
değişikliklerden hangisi meydana gelmez?

A) Kalp atış hızı artar
B) Soluk alış-veriş hızı artar
C) Tiroid bezini durdurucu mesaj yollar
D) Kan basıncı düşer


4. Mekanik sindirimin insana sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Besinlerin kana karışmasını sağlamak
B) İnsanın her besinden faydalanmasını sağlamak
C) Besinleri kimyasal sindirime hazırlamak
D) Besinlerin yüzeylerini küçültmek5. Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde karşısında verilen maddenin
sindirimi gerçekleşmez ?

A) Mide- Protein
B) Ağız- Nişasta
C) İnce Bağırsak- Protein
D) Mide –Nişasta

6. Aşağıdakilerden hangisi tükürük salgısının görevlerinden biri değildir?

A) Proteinleri sindirme
B) Karbonhidratları sindirme
C) Besinleri ıslatıp yumuşatma
D) Besinlerin yutulmasına yardımcı olma

7. Böbrekte asıl süzülmenin yapıldığı birim aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Üreter B)İdrar kesesi
C) Nefron D) Boşaltım kanalı


8. Salgıladığı hormonlarla pek çok salgı bezinin çalışmasının düzenleyen
bez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pankreas B) Tiroid
C) Böbrek üstü D) Hipofiz

9. Sıcak bir sobaya elini yaklaştıran bir kişinin, elini
hızla çekmesi aşağıdaki yapıların hangisi tarafından kontrol edilir?

A) Omurilik soğanı B) Omurilik
C) Beyincik D) Beyin kabuğu


10. İnsülin ve glukagon hormonları kandaki şeker miktarını ayarlarlar.
Bu hormonların salgılandığı bez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pankreas Bezi B) Tiroid Bezi
C) Hipofiz Bezi D) Paratiroid Bezi


11. Göze gelen ışınların görüntü oluşuncaya kadar izlediği yol aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Retina – Göz bebeği- Göz merceği – Sarı leke.
B) Kornea – Göz merceği- Göz bebeği – Sarı leke.
C) Kornea – Göz bebeği- Göz merceği – Sarı leke.
D) Göz merceği – Göz bebeği- Retina – Sarı leke.


12. Aşağıdakilerden hangisi gözü koruyucu yapılardan değildir?

A) Göz bebeği B) Göz kapakları
C) Kaşlar D) Kirpikler
B) Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

1. Karbonhidratların sindirimi _______________başlar.
2. Yağların mekanik sindirimi _______________ salgısı tarafından yapılır.
3. Böbreğe kan getiren ve boşaltım maddelerinin fazla olduğu damara
böbrek _______________denir.
4. Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık,ses gibi bir uyarıya ani ve hızlı bir
şekilde tepki göstermesine __________denir.
5. Sinir hücrelerine _______________ denir.
6. _______________ ,iris kasları tarafından büyütülüp,küçültülerek
göze giren ışık miktarını düzenler.
7. Böbreklerde kanı süzen hücrelere _______________ denir.
8. Yağların yapı taşı _______________ ve _______________’dür.
9. Metabolizma olayları sonucunda hücrelerde meydana gelen artık
ürünlerin organizmadan dışarı atılmasına _______________ denir.

C) Aşağıdaki soruları altlarındaki boşlukları kullanarak cevaplayınız.
1. Görme olayı nasıl gerçekleşir kısaca anlatınız.
2. İnsanda sindirim olayını anlatınız.

2 4 2
2012-10-20T17:47:09+03:00

http://www.testimiz.com/Dokuman_detay-7._sinif_fen_ve_teknoloji_1.donem_1.degerlendirme-871burda bulabilirsin tüm üniteleri ...

0