Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T17:27:28+03:00
Kitabın esas konusunu milliyetçilik meseleleri teşkil etmektedir. Bu konu işlenirken milliyetçiliğin geçirdiği dönemler, Batılılaşma hareketlerinin müsbet-menfi neticeleri, Anadoluculuk ve Anadolu`nun Türk kültüründeki yeri, milliyetçilik açısından din-ilim ve sosyal yapının yeri, dil meselesi, sanat-edebiyat-siyaset ilişkileri, tarih ve coğrafyanın önemi konularına ağırlık verilmektedir.
1 1 1
2012-10-20T17:50:58+03:00
Nesillerin Ruhu Özeti

Bu kitapta, Türkiye´nin eskimeyen davalarını bulacaksınız. Memleketimizin medeniyet, kültür, sanat, din, dil meseleleri ile her adımda karşı karşıya gelecek, düşünecek ve yakın mazi ile hal arasında sürekli bir mukayese, değerlendirme imkanına sahip olacaksınız. Cumhuriyetten önceki neslin, Cumhuriyete yön veren neslin, Cumhuriyet neslinin yani bugünkü neslin duyuş ve düşüncelerinin nabzını, günah ve sevaplarını önünüze seren Nesillerin Ruhu dünkü buhranlarımızdan bugünkü buhranlarımıza geçişi anlatıyor. Batı medeniyeti karşısında aldığımız tavrın, meneşi Doğulu olan kıymetlerimizin, Anadolu´nun iç dünyasını vücudu getiren kudretlerin muhasebesini yapıyor.

2 3 2