Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T19:18:03+03:00

ara lamel oluşu sentrozomun yerine iğ ipliğini özel proteinlerin yapması

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T19:19:20+03:00

• Hücrelerinde Mitoz Bölünme Farklılıkları:

•Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanarak bölündüğü takdirde bitki hücresinde orta lamel oluşumuyla gerçekleşir 
•Bitki hücresinde iğ ipliklerini sitoplazma hazırlarken hayvan hücrelerinde bunu sentrozomlar yapar Bitkilerin sürgünlerinin uçlarında mitoz bölünme yoğun bir şekilde görülür
Işık mikroskobunda yapılan gözlemlerde bile bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar izlenebilir

Asağıdaki tablodan da görülebileceği gibi bitki hücresinin çeperinde selüloz vardır Hayvan hücresi ise selüloz çeper içermez Selüloz bitki hücresine belli bir dayanıklılık ve şekil verir Hücre çeperi vakuollesen protoplastların yüksek osmotik basıncına karşı koyar Turgor ve hücre zarı arasındaki dengeyi sağlar ve hücrenin patlamasını önler Hayvan hücresi ise değişken şekillidir

Bitki ve hayvan hücresi genelde ayni organellere sahiptir Bunlardan çekirdek ve mitokondriler çift tabakalı membran taşır

Plastid membrani da çift tabakalıdır ve sadece bitki hücresinde vardır Bitki hücresinde olup da hayvan hücresinde olmayan bir diğer organel de merkezi vakuol (büyük koful) dür Tek tabakalı membran taşıyan endoplazmik retikulum (ER), diktiyozom, lizozom ve küçük vakuoller hem bitki hemde hayvan hücresinde görülürRibozom membransız olup her iki hücre tipinde de görülür Sentriyoller hayvansal hücrelerin çoğunda bulunur fakat bitkilerde bulunmaz

Bitki hücresi:
+ Hücre çeperi bulunur
+ Stoplâzmada plastitler vardır
+ Kofullar çok ve büyüktür
+ Lisozom ve sentrozom bulunmaz
+ Anket yapamaz

0