Cevaplar

2012-10-20T19:27:22+03:00

 

  PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMANDA SÜREKLİLİK

Bu zaman Present Perfect Continuous’un geçmişteki halidir denilebilir. Yani Present Perfect ile Present Perfect Continuous arasındaki bağlantı nasılsa, Past Perfect ile de bu zamanın ( Past Perfect Continuous ) arasındaki bağıntı da öyledir.

1. Structure: Yapı I
He
She
It
Ahmet
Ayşe
We
You
They
Ali and Kemal
The children had (‘d) been working. Çalışmaktaydım.
Çalışmaktaydı. ( O erkek çalışmaktaydı.)
Çalışmaktaydı. ( O kız çalışmaktaydı.)
Çalışmaktaydı. ( O cansız veya hayvan çalışmaktaydı.)
Ahmet çalışmaktaydı.
Ayşe çalışmaktaydı.
Çalışmaktaydık.
Çalışmaktaydın(ız).
Çalışmaktaydılar.
Ali ve Kemal çalışmaktaydılar.
Çocuklar çalışmaktaydı.

Olumsuz yaparken

I
He
She
It
We
You
They had not (hadn’t) been working. Çalışmamaktay / dı / dım / dık / dın(ız) / dılar.
0
2012-10-20T21:06:22+03:00

He
She
It
Ahmet
Ayşe
We
You
They
Ali and Kemal
The children had (‘d) been working. Çalışmaktaydım.

I
He
She
It
We
You
They had not (hadn’t) been working.

0