Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T19:34:39+03:00

Retina hastalıkları tedavi edilmediği taktirde kalıcı körlükle sonuçlanabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Tedavisinde erken teşhis, detaylı muayene, zamanında ve en önemlisi doğru tedavi ile görme kaybına varabilecek sonuçları engellemek mümkündür.

Retina ameliyatları büyük sterilizasyon önlemleri ile yüksek teknolojinin kullanılmasını gerektiren, aksi taktirde sonucu görme kaybına varabilecek önemli bir ameliyattır.

Retina hastalıklarının takip ve tedavisinde dünyada sağlık sektöründe bağımsız otorite olarak kabul edilen Amerikan Sağlık İdaresi (FDA) onaylı son jenerasyon cihazlar ve tıbbi malzemeler kullanılır.

Ameliyat önlüklerinden, enjektörlere ve ameliyatınız sırasında kullanılan özel ilaçlara kadar tüm tıbbi malzemeler kişiye özel tek seferliktir.

 

Kornea Nedir?

Kornea, gözün en ön kısmında bulunan saydam dokudur ve gözün en önemli kırıcı merceğidir. Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir. Bu hastalıklar doğuştan, genetik kökenli veya mikrobik olabilir. Keratokonus gibi bazı hastalıklar ise korneanın şeklini değiştirirerek kornea naklini gerekli kılabilirler. Dünyagöz Hastanesi kornea nakli konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşudur.

Kornea, gözün en ön kısmında yer alan, ışığı odaklama ve gözü dış etkenlerden koruma görevine sahip, görme işlevinde büyük rolü olan, gözün eğimli saydam tabakasıdır.

 

0
2012-10-20T19:35:26+03:00

Basit anlamda yapı olarak göz fotoğraf makinesine benzetilebilir. Fotoğraf makinesi­nin objektif kısmını gözün kırıcı ortamları, diyaframını pupilla film tabakasını ise retina oluşturmaktadır.
Gözyaşı film tabakası kornea, göz merceği (lens), hümor aköz, vitreus gözün kırıcı ortamlarıdır. Gözyaşı film tabakası, hümor aköz ve vitreus sıvı ortamlar olmasına karşın kornea ve lens dokusal yapılardır. Sıvı ortamların kırıcılıktaki işlevi az olduğu için uygulama açısından etkin olan kornea ve göz merceğidir.

Kornea Nedir, Göz Kornea, Kornea Tabakası

Optik açıdan konveks-konkav bir mercektir. Ön yüzü (hava-gözyaşı-kornea ön yüzü) arka yüzden (kornea arka yüzü ileümör aköz önyüzü arası) daha kırıcıdır. Korneanın kırıcı indisi 1.376, kırıcı gücü ise +43 diyoptridir. Gelişimini tamamladıktan sonra değerleri sabitleşir.
Not: Klinik uygulamada kornea önyüz yarıçapı ve kırıcı gücü KERATOMETRE ile. yüzey topografisi BİLGİSAYARLI KORNEA TOPOGRAFİ cihaz, kalınlığı ise PAKİMETRİ cihazları ile sayısal olarak değerlendirilir.

Göz Merceği (Lens), Göz Mercek

Bikonveks bir mercektir ve önde hümör aköz, arkada vitreııs ön yüzü ile temastadır. Daha az kırıcı bir ortamdır. Kırıcı gücü +19.70 dioptri ve kırıcı indisi 1.41 ‘dir.

Lensin işlevi akomodasyon (uyum) olayında 6 m içindeki nesnelerin retinada odaklaşması için kırıcılık gücü değiştirme özelliğidir.

Not: Klinik uygulamada gücü ULTRASONİK BİOMETRİ yöntemi ile kendine has formüller uygulanarak saptanabilir. Dolayısı ile katarakt ameliyatı ile alman göz merceği yerine yapay göz içi merceğinin (GİL) uygun diyoptride olanın uygulanması olanağını sağlar.

0