Cevaplar

2012-10-20T20:24:45+03:00

mesela bir örnek verim alinin yaşının 2 fazlası demek x artı 2 diye yazılır

2 3 2
2012-10-20T20:27:05+03:00

ÖZET
Değişken kavramı öğrenciler tarafından genelde soyut, yaşamla ilgisi olmayan
bir kavram olarak görülmekte bu ise bu kavrama karşı olumsuz tutumların
gelişmesini ve genel bir başarısızlık sonucunu doğurmaktadır. Bu problemin en
önemli sebeplerinden biriside; değişken kavramının gösteriminde kullanılan harf
sembollerinin, farklı kullanımlarından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda
çalışmanın amacı; öğrencilerin değişken kavramındaki öğrenme güçlüklerinin ve
hatalarının tespit edilmesidir. Çalışmanın örneklemini; Ağrı merkezde bulunan
Gazi İlköğretim okulundan 50 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Öğrencilerin kağıtlarının incelenmesinden elde edilen sonuçlar;
a-) Değişkene sayısal değer verme,
b-) İşlem yaparken değişkenleri (harfleri) dikkate almama,
c-) Değişkenleri belli harflerle sınırlandırma
olarak özetlenebilir.

1 1 1