Farklı kodlar içeren genler bir araya gelerek bir canlıya ait ................. oluşur. İki sıra halinde dizili nükleotitlerin etrafı protein kılıfla kaplanınca .................................... meydana gelir. Hücre bölünürken kromatin iplikler değişikliğe uğrar ve ............................. dönüşür boşluklara ne gelicek

1

Cevaplar

2012-10-20T21:33:03+03:00

kromozon.gen,boğumlama

0