Cevaplar

2012-10-20T23:12:29+03:00

Proteinlerde tersiyer yapı: Proteinlerde tersiyer yapı hidrojen bağlarının yanında van der Walls bağları polar bağlar sülfidril bağlar iyonik bağlar gibi kovalent ve non-kovalent bağlar aracılığıyla oluşur. Bu yapıda çok sayıda farklı bağlarla oluştuğundan seconder proteinlere göre daha fazla katlanmalar meydana gelir. Globuler proteinler proteinlerin tersiyer yapısına örnek teşkil ederler. Proteinlerde kuarterner yapı: Bazı proteinler tersiyer yapıda oluşan bağlarla bir araya gelmiş çok sayıda polipeptid zincirinden oluşur. Hemoglobin ve miyoglobin bu yapıdadırlar. 

0