Cevaplar

2012-09-23T15:22:58+03:00

Hikmet-severlik, bilgi-perestlik, malüm halde olmayanları malum hale getirme aşkı, gerçeğe varabilmek için akli melekeleri sonuna kadar zorlama, kısaca, ham bilgiyi işleyip bir sonuca bağlama ve insanların faydasına sunmanın adı felsefedir. Bu işi yapanlar da elbette filozof.
Ham bilgiyi bilinç haline getirmeye çalışmak ve sonuç almak o kadar kolay bir serüven değildir. Akletme melekelerini bir analizatör gibi kullanıp ham bilgiyi mamul hale getirmek sayısız acabaları olan müstesna insanların işidir. Sayısız acabaları olmak demek, bilgi alanlarının tamamını içine almak demektir. Varlık yasaları içinde obje ve subje her ne varsa tamamına vukufiyet aramak, Levh-i-mahfuz bilgilerinin tamamına ulaşmak cehdi müstesnaların işidir. Onun için kendi çevre şartlarının dışında kalan ve dolayısıyla meçhul vasıfta olanları şartlarının içine katan kimseler insanların yol göstericisi yıldızlar mesabesindedir. Eğer meçhülden maluma getirdikleri bilgileriyle gururlanmasalar, o bilgileri yaratanına ait kılsalar, bütün filozoflar nebi olurlardı.

0
2012-09-23T17:37:32+03:00

aklaşık olarak 2500- 3000 yıllık felsefe tarihi gözden geçirilecek olursa, sayısız filozof, pek çok felsefî akım ve birbirinden ayrılmış felsefî dönemler görülür.Bu filozoflar, akımlar ve felsefî dönemler arasıda bazı benzerlikler görülse bile bir birlerinden pek çok konularda farklı anlayışlara sahiptirler. Hatta aralanda hoca talebe ilişkisi bulunan filozoflar arasında bile sözgelişi Eflatun - Aristo- derin ayrılıkların olduğu bir gerçektir. Bütün bu farklı anlayışlara, aynı noktadan hareketle farklı sonuçlara ulaşmalara rağmen bu kişilere filozof, faaliyetlerine de felsefe adını veriyoruz. Acaba hangi ortak özellik veya özelliklerden ötürü bunlara filozof ve faaliyetlerine de felsefe denmektedir? Felsefe tarihindeki çok çeşitliliğe rağmen hepsini aynı adla anmamıza neden olan nedir? Bütün farklılıklara rağmen bunlar arasıda bazı ortak noktalar bulunmalı ki, bu ortak noktalar onları filozof kılsın. Gerçi her konuda olduğu gibi felsefede de, düşüncede de elbetteki bir evrim vardır. Bu evrim bu farklılaşmayı, çeşitliliği sağlayıcı bir faktör olarak düşünülebilir.

0