Cevaplar

2012-09-23T14:23:01+03:00
Matematik nedir?

Matematik aklımıza gelen ilk anlamı Aritmetik, cebir, geometri gibi müsbet ilimlerin ortak adı olmasıdır. Fakat Matematiği aklımıza ilk gelen bu anlamıyla tanımlamak oldukça yanlıştır. Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve elemanlarını belirterek daha iyi açıklamak mümkündür. Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Bu özellik ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.1 5 1
2012-09-23T14:23:42+03:00

Matematiğin amaçlarını ve etkilerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Günlük Yaşamda; · Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilme · Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilme · Açık ve kesin anlatım gücü kazanma · Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme · Yeni düşünceleri kabule hazır olma · Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olma · Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma Eğitim Hayatında; · Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme · Usavurma yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilme · Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilme · Özgün düşünebilme ve araştırabilme · Özel kavramları kesin olarak genelleyebilme. · Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurmanın doğasını ve sınırlılıklarını kavrama · Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve usavurma alışkanlığı geliştirme · Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirme · Problem çözmede hesap makinesi ile bilgisayar kullanmayı öğrenerek matematiksel iletişim kurma · Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirme Günlük yaşam ve eğitim hayatı şeklinde gruplara ayrılmasına rağmen matematik hayatın her alnında kullanıldığı için grupların birbirinden kesin sınırlar dahilinde ayrılması zordur. Bununla birlikte, toplumlarda matematikle ilgili bazı efsaneler yaratılmış olup bunların bazıları kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: · Matematik yapmak, doğru yanıtı elde etmektir. · Tüm yararlı matematik, yıllar önce keşfedilmiştir. · Matematikte başarılı olmak daha çok doğuştan yeteneklere bağlıdır çok çalışmaya değil. · Çok iş, az matematik gerektirir. · Bayanlar matematikte daha az yeteneklidir. Bu tür soruların yanıtını, matematik eğitimcileri uzun süre araştırmış, efsanelerin geçerli olmadığı görülmüştür.

1 5 1