Cevaplar

2012-10-21T09:09:06+03:00
Atatürk'e Ağıt Şarkı bilgisi: (5:15) Söz - Müzik: Aşık Veysel Şarkı sözü: Ağlayalım Atatürk'e
Bütün dünya kan ağladı
Başboğa olmuştu mülke
Geldi ecel can ağladı

Şüphesiz bu dünya fani
Tanrı'nın aslanı hani
İnsi cinsi cem'i mahluk
Hepisi birden ağladı

Doğu batı cenup şimal
Aman tanrım bu nasıl hal
Atatürk'e erdi zeval
Yas çekip nevsen ağladı

İskender-i Zulkarneyn
Çalışmadı bunca leğin
Her millet Atatürk deyi
Cemiyet-i akvam ağladı

Atatürk'ün eserleri
Söylenecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti vatan ağladı

Fabrikalar icad etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türk'e terk etti
Döndü çark devran ağladı

Bu ne kuvvet bu ne kudret
Varıdı bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnönü İsmet
Gözlerinden kan ağladı

Tren hattı tayyareler
Türkler giydi hep kareler
Semerkand'ı Buhara'lar
İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşal Fevzi'nin askerleri
Ordular teğmen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalınız gidenler gelmez
Felek-el mevt'in elinden
Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil düşman ağladı
0
2012-10-21T10:10:04+03:00


AĞIT

Doğal afetler,ölüm,hastalık vb
çaresizlikler karşısında korku,heyecan,
üzüntü,isyan gibi duyguları ifade 
eden ezgili ürünlerdirAğıt söyleme
işine ağıt yakma,
ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir

Hacı Bey Ağıtı:

Ayvalıktan indim yayan
Dayan hey dizlerim dayan
Ödemişten gelin geldi
Uyan Hacı Beyim uyan
Evlerinin önü kavak
Kavaktan dökülür yaprak
Uyan Hacı Beyim uyan
Elim kına, başım duvak
Az giderim, uz giderim
Dere tepe düz giderim
Uyan Hacı Beyim uyan
Gelin geldim kız giderim
Odasında yanar ışık
Sofrasında gümüş kaşık
Atlayupta geçemedim
Ar ettim kaçamadım
Hizarına hizarına
Kuşlar konmuş mezarına
Hacı Beyin kır atını
Çekin sultan pazarına
Anam ağlar başın diye
Gelin ağlar aşım diye
Küçük kızlar pek ağlıyor
Meclisi güzel kardeşim diye

Viran Erzincan

Sana dedik cansın can,
Enkaz altında nice taze kan,
Sızlar yara akar, damarda kan,
Viran oldu o güzel canım Erzincan
Gözümde yaşlar oluk, oluk,
Döküldü sokağa hep çoluk, çocuk
Çığlıklar acı, hava çok soğuk,
Titreme dik dur koca Erzincan
Bakardım dörtyola mutlu, gururlu,
Nerdesin Selimoğlu, Vakıflar, Urartu
Burası çiçekler, meyveler, güzeller yurdu,
Bahçede güllerin soldu Erzincan
Fırat hüzünlü, bülbüller suskun,
On üç Mart doksanikide kırıldı çarkın
Sendeleyen sarhoştan kalmadı farkın,
Deli olma kendine gel gülüm Erzincan
Kiminin geliyor boğuk sesleri,
Boşlukta titriyor güzel elleri,
Ezilmiş başları, kırık belleri,
Cani olamazsın vefa Erzincan
Sana can dedik, can alamazsın,
Bize hep böyle küs kalamazsın
Umarız bir daha hiç sallanmazsın,
Baharın güz oldu viran Erzincan
Kar üstünde ateş yanmaz mı sandın
Bu günlerde ben işte bunu anladım
Allah'ıma dua edip çok yalvardım,
Tanrı aşkına bizi koru Erzincan
Bu memleket geniş, dar sanmazdık,
Koca dairelere hiç sığmazdık
Düşman yapsa asla aldırmazdık,
Bir çadıra mahkum ettin Erzincan
Ayrıldık dostlardan bağrımız yanar,
Kalbimiz hüzünlü, yürekler kan ağlar
Durdurun bu göçü ağlar, beyler,
Kovma diyarından bizi Erzincan
Kırkbini verdik karnın doymadı,
Seksen üçte fidyeye asla kanmadı
Bu İlkbaharda bize hiç acımadı,
Yüzlerce canı rehin aldı Erzincan
Bu topraklar hasta, içten inliyor,
Kulaklar pür dikkat nabzın dinliyor
Zamanla ne olacak kimse bilmiyor,
Kadersiz, güvensiz kalan Erzincan
Dertli Kemal söyler, söyler ağlarım,
Güzel canlara ateş olur yanarım
Elbet açar gazel döken bağlarım,
Olmadı baharın mutlu Erzincan,
Kara bayramların kutlu Erzincan0