Cevaplar

2012-10-23T12:40:22+03:00

idrojen Peroksit (H2O2)

Renksiz bir sıvıdır. Fiziksel özellikler suya benzer. Hidrojen bağları oluşumu sudan daha kuvvetlidir. Kuvvetli bir yükseltgendir. Eser miktardaki ağır metal varlığında çabucak bozunur.

2H2O2 à 2H2O + O2

Antrakinollerin (2-etilantrakinol) otooksidasyonu sonucunda elde edilir. Oluşan kinon tekrar H2 ile indirgenerek yeniden reaksiyona sokulursa %20�lik H2O2 çözeltisi halinde elde edilir.

Diğer bir yöntem ise sülfürik asidin veya amonyum sülfat-sülfürürik asit çözeltisinin elektrolitik oksidasyonudur.

Ürün peroksodisülfürik asit olup hidrolizi ile hidrojen peroksit elde edilir. %90-98�lik H2O2 fraksiyonlu destilasyon ile elde edilir.

2HSO4- à HO3S-O-OSO3H + 2e

H2S2O8 + H2O à H2SO5 + H2SO4 (hızlı)

H2SO5 + H2O à H2O2 + H2SO4

H2O2 �nun çözelti fazındaki bir çok reaksiyonu serbest radikallerin oluşumuna dayanır.

H2O2 %30�luk sulu çözeltisi yükseltgenme işlemlerinde kullanılır. Asitli ortamlarda yükseltgenme hızı yavaş bazik ortamlarda ise hızlıdır.

Hidrojen peroksit renk giderici yükseltgeme maddesi ve dezenfekte edici olarak kullanılır. %3�lük çözeltisi oksijenli su olarak eczanelerde satılır.

Hidrojen peroksit
Şeffaf renksiz kokusuz bir sıvıdır.
Her oranda su ile karışabilir.


Su molekülü ( H2O ) ve oksijen ( O ) atomundan oluşan basit bir formülü vardır (H2O2).


İki oksijen atomunun bu şekilde gruplaşmasına peroksit grubu denir. Peroksit grubunun en önemli özelliği çeşitli reaksiyonlar sonucu oksijen atomlarından birisinin rahatlıkla diğer moleküllere ve ya gruplara aktarılabilmesidir. Bu işe oksitleşme ve aktarılan oksijene de aktif oksijen denir.


Belirli enzimlerçeşitli kirliliklerbelirli metaller ve tuzları alkali ile temaslarda ve ya ultraviyole ışınları sonucunda hidrojen peroksit aktifleştirilir ve H2O2 bu durumda hızlı bir şekilde parçalanır.


Aktifleşme olayında bir çok aktif oksijen serbest kalır bu aktif oksijenler çeşitli reaksiyonlar sonucu aktif oksijen bağlantıları oluştururlar ( Hidro radikaller peroksit radikaller peroksi an iyonlar gibi ) ve dezenfekte işlevini yaparlar.


Aktif oksijen bağlantılarından en etkili olanlar yüklenmemiş olan radikallerdir ve bunlar negatif yüklü olan mikrobik hücre yüzeyini delerek hücre içine girerler. Hücre içindeki organik maddeleri oksitleyerek hücrenin ölümüne yol açarlar.
Bu işlem sonucunda geriye yalnızca su ve oksijen kalır.

ALINTIDIR...!!!!!!!

0