Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-21T11:55:56+03:00

LAMARK ın görüşü: Bir organ çok kullanılırsa gelişir,kullanılmazsa körelir. ve bu kalıtsaldır demiştir.Lamark ın görüşündeki bir organ çok kullanılırsa gelişir demesi doğru,kalıtsal demesi yanlıştır.Kasları gelişmiş bir kişinin çocuğu kasları gelişmiş olarak dünyaya gelmiyor.İnsanlar kör bağısaklarını kullanmadıkları halde senelerdir hep vardır.

Darwin: Evrimin nedeni mutasyondur.güçlü olanlar kalır,zayıf olanlara yok olmuştur.Ancak mutasyon sonucu yeni tür oluşmaz.Doğal seçilim: güçlülerin yaşayıp güçsüzlerin yok olmasıdır.Varyasyon: Tür içi çeşitliliktir.

1 5 1
2012-10-21T11:57:10+03:00
1838-1859 Charles Darwin

"Türlerin Kökeni" isimli yayınladığı ünlü kitabında Charles Darwin ve eş zamanlı olarak Alfred Russell Wallace, "Doğal Seçilim Yoluyla Evrim Teorisi"ni ortaya atmışlar ve tüm canlılarınortak bir kökenden geldiklerini, canlı türlerinin değişime uğramasının ve çeşitlenmesinin sebebinin Lamarck’ın öne sürdüğü gibi çevre değişiklikleriyle kazanılan özelliklerin ve becerilerin gelecek nesillere kalıtım yoluyla aktarılması değil, herhangi bir türün bireyleri içinde zaten var olan farklılıklar ve değişkenliklerden, bu özelliklere sahip bireylerin çevre şartlarına daha iyi uyum gösterebilenlerin diğerlerinden daha elverişli şartlar bularak daha çok üreyip çoğalabilmesiydi. Wallace ve Darwin’e göre, çevreye uyum gösterebilme veadaptasyon, seleksiyonun bir sonucuydu, Lamarck’a göreyse bu durum çevreye uyum ihtiyacının sonucuydu.[19]


1815-1822 Jean-Baptiste Lamarck Darwin'den önce türlerin zaman içerisinde yeni türlere değiştiğini, bugün söylediğimiz gibi evrildiğini, ilk öneren doğa bilimci Lamarck olmuştur. Lamarck'a ait olan Lamarckizm ya da diğer adıyla ”edinilmiş özelliklerin iletimi”, tüm canlıların ortak bir kökenden geldiğini ve canlının yaşadığı ortamda meydana gelen çevresel bir değişikliğin, bu ortama uymaya çalışan canlı türünün tüm (veya çoğu) üyelerinde bir değişikliğe neden olduğu ileri sürer. Örneğin Lamarck’a göre, kullanılan organlar gelişiyor, kullanılmayan organlar ise köreliyordu. Yeni kazanılan bu özellik ise gelecek nesillere kalıtım ile aktarılabiliyordu.[17] Bu durum da canlıların türleşmesine ve türlerin değişimine yol açıyordu. Lamarck’ın kalıtım düşüncesi geniş oranda popülerliğini sürdürmüş olsa da daha sonra genlerin keşfi ile bu fikir büyük oranda terk edildi.[18]
0