Cevaplar

2012-10-21T11:50:44+03:00

metaller normal ortamda katıdır ametaller normall derecededir soygazlar gaz olrak bulunurlar

0
2012-10-21T11:51:18+03:00

METAL-AMETAL ve SOYGAZ’IN ÖZELLİKLERİ

Metal

Ametal

Soygaz

Grup numarası 1A,2A, 3A, ve B gruplarında bulunan elementler metaldir.

Kendilerini soygaza benzetmek için son yörüngelerindeki elektoronları vererek
(+)değerlik alırlar.

1A(+1), 2A (+2)

Kesinlikle (-) değer almazlar.

Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.Ametallerle bileşik oluştururlar.

İndirgen özellik gösterirler.

Tel ve Levha haline gelebilirler.

Elektirik akımını iletirler.

Tabiatta genellikle katı halde bulunurlar .

Grup numarası 5A ,6A,7A, olanlar ametaldir.

Soygaza benzeme yani son yörüngelerindeki elektronları 8′e tamamlamak için elektron alarak(-) değerlik alılar.

5A(-3),6A,(-2)7A(-1)…

Fakat(+) değerlik alabilirler.

Kendi aralarında ve me-tallerle bileşik oluşturur-lar.

Yükseltgen özellik göste-rirler.

Tel ve levha haline gel-mezler.

Elektirik akımını iletmez-ler.

Tabiatta genelde gaz ve çift atomlu moleküller halinde bulunurlar. (F2,N2,02…)

Grup Numarası 8A olanlar soygazdır.

Kararlıdırlar,elektron alış-verişi yapmazlar.

Bileşik yapmazlar

Orbitalleri doludur.

Tabiatta tek atomlu gaz halinde bulunur-lar

0