Cevaplar

2015-11-07T21:26:02+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizler "çekim eklerini" iki gruba ayırıyoruz. 

a-)-----isim çekim ekleri,
b-)------fiil çekim ekleri.

a-)------- isim çekim ekleri ; 5 grupta incelenir.

-----Çoğul ekler,
----hal ekleri
------İyelik ekleri,
-------İlgi eki,
-------Ek eylem ekleri..

b)-------- fiil çekim ekleri ; 3 ana grupta incelenir.

-------Zaman ekleri,
-------Dilek ekleri,
------Şahıs ekleri..

-------------------------

ÇOĞUL EKLER ;
isimlere gelirler ve bu isimlere çoğul anlamı bildiren ektir. 
isimlere getirilen "- lar, -ler" ekleri ile yapılır.

örnek ; seni dünyalar kadar seviyorum.

HAL EKLERİ ;

hal ekleri kendi için beşe ayırırız . sıralıyalım ;
------isimin "e" hali "yönelme" anlamı verir.
------ismin "de" hali "bulunma hali" anlamı verir.
------ismin "i " hali " belirtme" hali anlamı verir.
------ismin" den" hali "ayrılma" halini verir.
-----ismin "yalın" hali bu eksizdir.

şimdi bunları birer cümleler halinde size açıklayacağım;

ismin"- e "hali ;
ismin "-e,-a " eklerinden birini almış haline denir. 
örnek ;
≥Denize,
≥Deftere,
≥Kalme.
...

ismin "-de" hali ;
ismin "-de,-da,-te,-ta " eklerinden birini alması haline denir.
örnek ;
≥Denizde
≥Kapıda,
≥Kapakta.
...
ismin " -i" hali ;
ismin "-ı,-i,-u,-ü" eklerinden birini almasına denir.
örnek ;
≥Denizi,
≥Defteri,
≥Kalemi,
≥Üzümü..
...
ismin "-den" hali ;
ismin " -den,-dan,-ten,-tan "eklerinden birini almış haline denir.
örnek;
≥Denizden,
≥Kapıdan,
≥Kapaktan..

--------------------
İYELİK EKLERİ ;
 Bu ekler geldiklerin varlığın kime ait olduğunu bildiren eklere denir. 
örnek;

Masa-m
Masan-n
Masa-s-ı
Masa-mız
Masa-nız
Masa-ları

-------------------
İLGİ EKLERİ ;

Diğer bir adı ile " tamlama ekleri" olan ilgi ekleri ; " -ın,-in,-un,-ün" biçimdedir. aynı zamanda belirli isim tamlaması kurar.

örnek ;

Kapı-n-ın kol-u, müdür-ün oda-sı.

-----------

EK EYLEM ;

Diğer bir adıyla ek eylem, isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekleri.Ek fiiler "-idi", "-imiş-, -ise "-dir" ekleridir.

-----------------

ZAMAN EKLERİ ;

Geçmiş Zaman;
diğer bir adıyla "Dili Geçmiş Zaman; Fiilin belirttiği iş ve oluşun, içinde bulunulan zamandan önce yapıldığını ve kesinlikle bittiğini ifade eder. Fiillere "dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü " ekleri getirilerek yapılır.

örnek ;
≥Bütün sorulara doğru cevap verdim.
...
Gelecek Zaman;
Fiil kök veya gövdesine gelerek daha sonra yapılacak olan bir işin vb. bildirilmesini sağlar.. " ecek- acak" ekleri ile yapılır.
örnek ;
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Geniş Zaman Eki ;
Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin vb. geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığının bildirilmesini sağlar. "-r, -ar, -er" ekleri getirilerek yapılır.

örnek ;
Her canlı doğar, yaşar, ölür.

Şimdiki Zaman ;

Fiilin belirttiği işin içinde bulunduğumuz zamanda başladığını ve devam etmekte olduğunu bildirir. Fiile  "–yor "eki getirilerek yapılır.
örnek;
Meryem şimdi ders anlatıyor.

---------
DİLEK EKLERİ ;

Bir hareketin yapılıp yapılmamasında ki
------gerekliliği,
------şartı,
 -----isteği ,
-------dileği,
-------emri...
ifade eden fiillerdir.  eki " -sa,-se" dir.

örnek ;
Eve gittiğimde yemek hazır olsada beklemesem.

-------

ŞAHIS EKLERİ ;
şahıs ekleri "-m-im-n-in-sin-k-iz-niz-iniz, -siniz-ler"   ekleridir.
örnek ;

Geldi-m
Geldi-n
Geldi
Geldi-k
Geldi-niz
Geldi-ler 

NOT ; EKTE BAZI BİLGİLER MEVCUTTUR ORADAN BAKARAK YAZDIKLARIMI DAHA İYİ ANLAYABİLİRSİNİZ. 

RabbeGidenYolcu
BASARILAR17 4 17