.Fizik,...................... bilimi olarak da tanımlanabilir. 2.Atom çekirdeğinin yapısını ve özelliklerini inceleyen fizik dalına ......... denir. 3.Bilimsel çalışma yönetimi genelde .................. ile başlar. 4.Maddelerin kütle değerlerini öğrenebileceğiniz ölçüm araçlarından birine ................ denir. 5.Temel büyüklüklere ait birimlerden biri de ............. olarak adlandırılır. 6.Yüz Kilograma denk gelen büyüklüğe, bir .............. denir. 7.Kuvvet etki eden nesnelerin davranışlarıyla ve bunların çevreleriyle olan etkileşimleriyle ilgilenen fiziğin alt dalına ............. denir. 8.Uzunluk ölçmede kullanılan araçlardan birine ............. denir. 9.Kristal özelliğe sahip maddeleri inceleyen fiziğin alt dalına ........... denir 10. İnsanların yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olan olguya ...... denir 11.Soyut fikirlerin açıklanmasına ve asıl incelenmek istenen olgu üzerinde akıl yürütülmesine olanak sağlayan kavramlar ................ olarak adlandırılır 12.Sadece duyu organları kullanılarak yapılan gözlemlere ........... gözlem denir

1

Cevaplar

2012-10-21T14:41:29+03:00

doğabilimi/nükleer fizik/problem/baskül/amper/kental/mekanik/kumpas /katıhal fiziği/teknoloji/model/nitel

0