9 sınıf geometri una yayınlcılıkan 37 sayfadaki soruların isityorum Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğn için D Yanlış olana Y koyunuz

İki yönlü doğru parçasının uzunlukları eşit üzerinde bulundukları doğrular paralel veya çakışık yönleri aynı ie bu yönlü doğru parçalarınıa eş yönlü doğru parçası denir (D-Y)

Analatik düzlemde A(x1,y1) ve B(x2,y2)olmak üzere AB Vektörü yönlü doğru parçasının bleşenleri (x2+x1,y2+y1)dir (D-Y)

Bileşenleri aynı olan yönlü doğru parçalarının kümesine vektör denir (D-Y)

k>0 ise ka vektörü ile a vektörü aynı yönlüdür (D-Y)

k<0 ise ka vektörü ile a vektörü zıt yönlüdür (D-Y)

2

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T14:37:50+03:00

bunları tek biliom yfa 15
1)
a.Küme = tanımsız / b.Nokta =Tanımsız / c.Açı=Tanımlı / ç.Doğru=Tanımsız / d.Çember=tanımlı / e.Kare=Tanımlı

2)
a = önerme değildir
b=önerme değildir
c=1
ç=1
d=0
e=önerme değildir

3) D-Y-D

4)
p : 7=8 ->doğruluk değeri 0

q : 3 > 5 -> doğruluk değeri 0

r : İki kere iki dört eder. -> doğruluk değeri 1

5) Cevap B şıkkı.
6)Cevap A şıkkı.


7)
a.Dokuz bir tek sayı değildir.
b.Çam bir bitki değildir.
c.İki basamaklı en küçük sayı on değildir.
ç.Üç,asal bir sayı değildir.

8)
p denktir q
t denktir s

9)

a) p : 5-(-4)=9 doğruluk değeri 1
r : 2+4=6 doğruluk değeri 1
p denktir r

b) p : 5+7 < 9 doğruluk değeri 0
r : 8+9=17 doğruluk değeri 1
p denk değildir r

10) Cevap B şıkkıSayfa 21
1)Bileşik
2) p denktir 1 q denktir 0
a)pvq denktir 1 b)pvq' denktir 1 c)qvp dentir 1 d) p'vp' denktir 0
3) p q ve ryi sorunun verdiği doğruluk değerine göre dolduruyorum.
(1v0) ve [(1 ve 1) v (1v0)] denktir 1 ve [(1v1)] denktir 1 ve 1 denktir 1
4) B şıkkı
5) E şıkkı
6) q denktir 0 p denktir 0 r denktir 0
7)Elif zeki ve çalışkan değildir.
8)1 ve p
10) 1

Sayfa 28
1)
a)Ercan çalışkan ise başarılıdır.
b)Ercan çalışkan ise başarılıdır başarılı ise çalışkandır
c)Ercan tembel ise başarısız ve başarısız ise tembeldir
d)Ercan başarılı ise çalışkandır
2)
p' v (q =)p) =
p' v (q' v p) =
p' v q' v p =
p v p' v q'
1 v q =1 TOTOLOJİ

3)
(s ^ t) ^ ( p ^ p’)
(s ^ t) ^ 0 = 0 ÇELİŞKİ

4) İsterseniz size tam olarak açabilirim soruları.
a) [p => (q v r)]’
b) (p <=> q)’
c) [p v (q => r)]’
ç) [p <=> ( q v p)]’
d) [p’ v (q <=> p)]’
5)
p => q kendisi
q => p karşıtı
p’ => q’ tersi
q’ => p’ Karşıt tersi

6) Cevap = E

7)
a)
(p <=> q) <=> r
(1 <=> 1) <=> 0
1 <=> 0 =0

b)
p <=> (q v r)
1 <=> (1 v 0)
1 <=> 1 = 1

c) r <=> [p => ( q ^ r)]
0 <=> ( 1 => 0)
0 <=> 0 =1
ç)
p v (q => r)
1 v (1 => 0)
1 v 0 =1
d)
p <=> (p => r)
1 <=> 0 =0
8)
p <=> p’
(p <=> p’)’
p’ <=> p = O Cevap =D

9)
I)Yanlış
II)Doğru
III)Doğru
IV)Doğru
V)Yanlış
Doğru Şık ‘’ B ‘’

Sayfa 37-38

1) Tanımlı
2) Tanımsız
3)Tanımsız
4)Tanımlı
5)Tanımlı
Cevap = B
2)E
3)2'nin 5 kuvveti 32 dir
Cevap = D
4)C
5)E
6)A
7)
1.Doğru
2.Yanlış
3.Doğru
4.Yanlış
5.Doğru
6.Doğru
Cevap = D
8)B
9)E
10)yok
11)D
12)A
13)(0 v p' )'
1 v p' = 1 TOTOLOJİ
14) yok
15) x = 7 x karesi 49 + 1 < eşit 50 = Cevap = 7
16)D
17)A
18)E
19)B
20)


1 1 1
2012-10-21T15:49:00+03:00

1.Soru D Y Bölümü sırasıyla d,y,d,d,d olacak.

0